• Marc Satijn

College wil meer nieuwbouw

HEUVELRUG Het aantal nieuwbouwwoningen in Utrechtse Heuvelrug moet de komende jaren flink omhoog. VVD-wethouder Rob Jorg stelt de gemeenteraad daarom voor, elk jaar minimaal 140 nieuwe huizen op te leveren. Dat zijn er 15 meer dan de huidige doelstelling. Omdat de bouw van middeldure woningen is achtergebleven, dient er in dat segment een inhaalslag te worden gemaakt.

Michiel Schaaij

AARDGASVRIJ Bij de meeste nieuwbouwprojecten moet een kwart bestaan uit sociale huurwoningen. Voor grote nieuwbouwplannen ligt het minimale percentage op 35 procent. Wel houden projectontwikkelaars de mogelijkheid om die verplichting af te kopen. Het college wil verder dat alle toekomstige nieuwbouwwoningen aardgasvrij zijn en voldoen aan andere eisen op het gebied van duurzaamheid.

OVERLEG De nieuwe woonvisie van de gemeente loopt tot het volgende verkiezingsjaar 2022. Bij de totstandkoming van het document is intensief overlegd met plaatselijke woningcorporaties, huurdersverenigingen, marktpartijen en belangengroeperingen zoals het seniorenplatform. Later dit najaar praat de gemeenteraad over de plannen van het college.