• Dorpsjournalist.nl

College Utrechtse Heuvelrug wil van mariniers af

HEUVELRUG Het Heuvelrugcollege vindt dat de mariniersverhuizing moet doorgaan, zodat de huidige Van Braam Houckgeestkazerne een woonwijk kan worden. Daarmee nemen burgemeester en wethouders voor het eerst stelling in de kwestie. Tot dusver hield het college zich op de vlakte, in afwachting van een definitief mariniersbesluit vanuit Den Haag.

Michiel Schaaij

Inmiddels zijn de fractieleiders uit de gemeenteraad van het nieuwe college-standpunt op de hoogte gebracht. Wethouder Rob Jorg (VVD) zegt te hopen dat ook de Heuvelrugpolitiek zich zal uitspreken vóór het vertrek van de mariniers. Intussen heeft hij een gesprek aangevraagd met defensieminister Ank Bijleveld (CDA) of staatssecretaris Barbara Visser (VVD).

NIET ROMMELEN Daarnaast dringt Jorg er bij de Tweede Kamer op aan, vast te houden aan het besluit om de Doornse mariniers elders onder te brengen. ,,We gaan ons nu echt hard maken voor woningbouw", aldus de wethouder. Volgens hem moet het huidige mariniersterrein een ,,duurzame, dorpse wijk in het groen" worden. Een tussenoplossing ziet Jorg niet zitten. ,,Ze moeten niet gaan zitten rommelen, het terrein moet volledig beschikbaar komen."

TWIJFEL Na protesten van mariniers en hun gezinnen ontstond vorig jaar twijfel of de voorgenomen verhuizing van Doorn naar Vlissingen wel zo'n goed idee was. Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) liet daarop weten, dat het eerder genomen besluit nog niet onomkeerbaar was. Voor Utrechtse Heuvelrug was dat aanleiding om de voorbereidingen voor woningbouw op het kazerneterrein stil te leggen.

GEZINNEN Wethouder Jorg zegt dat hij begrip heeft voor de onrust onder mariniers en hun gezinnen. Hij zegt nadrukkelijk zich bezorgd te voelen over wat de kazerneverhuizing voor de mariniers betekent. ,,Maar uiteindelijk is dat de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie en niet die van de gemeente."

GOLFTERREIN De stellingname van het college komt een week nadat bekend werd, dat de gemeente een verlies van anderhalf miljoen euro lijdt op de aankoop van het naast de kazerne gelegen golfterrein. Dat verlies zou wellicht goedgemaakt kunnen worden, als de huidige golfbaan bij een nieuwe woonwijk op het mariniersterrein getrokken kan worden.