• Provincie Utrecht

College diep door het stof voor 'treinaffaire'

HEUVELRUG Het college schaamt zich en maakt openlijk excuses aan de gemeenteraad en alle betrokkenen voor de treinaffaire van afgelopen week. ,,Wij schamen ons", schrijft burgemeester Frits Naafs in antwoord op vragen van collegepartij VVD. Hij zegt de indiscrete gesprekken in het bijzijn van andere passagiers niet te willen  vergoelijken.

Michiel Schaaij

Wel ontkent Naafs, dat er sprake was van een officiële collegevergadering in de trein naar Maastricht. Dat staat loodrecht op de verklaring van hoofddocent Fokke Fernhout van de Maastrichtse universiteit, die in het treinbankje achter het college alle gesprekken kon meeluisteren en nu op de hoogte zegt te zijn van allerlei vertrouwelijke en privacy gevoelige informatie.

BESLUITEN Van een aantal besproken zaken deed Fernhout verslag in een blog op de website van de universiteit. De hoofddocent en oud-rechter verklaart echter, dat er wel degelijk sprake was van een volledige collegevergadering. Zo zegt hij te hebben gehoord, hoe burgemeester en wethouders in de treincoupé officiële collegebesluiten namen. ,,Er werd gevraagd 'hebben we een besluit?' en later werd een formele rondvraag gehouden", aldus Fernhout.

DOM Naafs schrijft dat de personen van wie de namen onbedoeld in de publiciteit zijn gekomen, inmiddels een excuus van het college hebben ontvangen. Hij noemt de gang van zaken in de treincoupé ,,dom en onverstandig". Achteraf beschouwt Naafs de kwestie als een datalek en de gemeente heeft dat inmiddels uit eigen beweging gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ALDI Een woordvoerder van de autoriteit bevestigde vorige week al tegenover deze krant, dat met de loslippigheid van burgemeester en wethouders wellicht de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is geschonden. Overigens ontkent Naafs dat er tijdens het treinoverleg inhoudelijk over de kwestie rond het Driebergse Aldi-filiaal is gesproken. Volgens Fernhout was hem uit de meegeluisterde gesprekken wél duidelijk geworden, hoe het college hierover denkt.