• Pricewise

Collectieve zorgverzekering lang niet altijd voordeliger

Met het oog op hogere premies in 2018, biedt de gemeente Utrecht ook volgend jaar weer een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners die gebruikmaken van de U-pas. Deelnemers met een laag inkomen krijgen zo korting op de premie en extra vergoedingen. De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen veel en weinig zorgkosten met twee pakketten die bestaan uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. In november wordt duidelijk wat de precieze kosten van de pakketten zijn.

Collectief lang niet altijd goedkoper dan particulier

Doel van een collectieve zorgverzekering is het bieden van meer zorg voor minder geld. Volgens onderzoek van vergelijkingssite Pricewise is dat echter lang niet altijd het geval.

In Nederland zijn ruim 6 miljoen mensen aangesloten bij een collectieve zorgverzekering. Pricewise onderzocht eerder 53 van de grootste werkgeverscollectieven en vergeleek die met de meest gekozen verzekeringen, premies en vergoedingen op zijn vergelijkingswebsite om zo een beeld te krijgen van de kosten.

De belangrijkste conclusie luidt dat een groot deel van de 6 miljoen Nederlanders die zijn aangesloten bij een collectief goedkoper uit zou zijn met een individuele zorgverzekering. In een collectieve verzekering zitten namelijk vaak extra vergoedingen die niet op iedere verzekerde van toepassing zijn. Denk aan kraamzorg, reisvaccinaties, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Dat is allemaal aanvullende zorg die in een pakket zit waarvoor wel wordt betaald maar waar mogelijk geen gebruikt van wordt gemaakt.

Onmogelijk collectieve polis maken voor grote groep

Volgens directeur Hans de Kok van Pricewise is de informatie over een collectief vaak lastig te vinden voor het grote publiek waardoor de vergelijking met een particuliere verzekering moeilijk is te maken. Bovendien is het volgens De Kok bijna een onmogelijke taak om een collectieve polis te creëren die past bij een grote groep mensen. Daarvoor wijkt bijvoorbeeld de gezinssamenstelling of de leeftijd te veel af.

Uit het onderzoek van Pricewise blijkt verder dat verzekerden in een collectief met alleen een basisverzekering in veel gevallen ook duurder uit zijn dan wanneer ze bij een individuele polis alleen een basisverzekering zouden hebben. Van de 44 van de onderzochte collectieven die hierop zijn onderzocht, blijken er slechts 3 goedkoper dan de goedkoopste particuliere basisverzekering.

Een ander opvallend punt is dat verzekerden vaak lang, soms wel 40 jaar, collectief verzekerd blijven omdat ze denken dat een particuliere verzekering niet beter is. Volgens directeur De Kok van Pricewise zou het daarom veel duidelijker moeten zijn voor verzekerden in een collectief dat ze zonder problemen over kunnen stappen. Dit verbetert niet alleen de dynamiek op de zorgmarkt, maar als gevolg daarvan ook de kwaliteit van de zorg.

Spreekuur

De gemeente Utrecht zal inwoners de komende maanden via spreekuren in de wijken gaan informeren over de collectieve verzekering voor komend jaar. Voor 2018 heeft de gemeente een contract gesloten met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. In oktober volgt meer informatie over het geplande spreekuur en vanaf november kunnen inwoners van Utrecht zich via de website van de gemeente aanmelden voor de collectieve verzekering. Daarnaast kunnen inwoners van Amerongen en Leersum sinds vorig jaar september terecht bij Grip op Geld, waar zij hulp met geldzaken kunnen krijgen, wat ook handig kan zijn met het oog op de zorgverzekeringkosten.