• Stefan Verkerk

Coffeeshop raakt vergunning kwijt

DRIEBERGEN Coffeeshop Flamingo aan de Traaij is sinds deze week gesloten. De gemeente heeft de gedoogbeschikking van de enige coffeeshop in Utrechtse Heuvelrug niet verlengd. Burgemeester Frits Naafs zegt dat hij de maatregel heeft genomen, na een bestuurlijke rapportage van de politie. ,,Eigenlijk vind ik het heel vervelend, maar het moest wel", aldus Naafs.

Michiel Schaaij

Eerdere controles door de gemeente zelf leverden geen bezwaren tegen Flamingo op, zegt Naafs. ,,Wij hebben controles laten doen en dat leek er allemaal wel aardig uit te zien." Maar nadere informatie van de politie werd de coffeeshop fataal. Welk belastend materiaal de politie precies heeft, wil Naafs niet bekendmaken.

OVERLAST Een aantal omwonenden van Flamingo klaagde volgens Naafs over overlast door bezoekers en ,,enge mensen in donkere auto's". Op verzoek van de gemeente nam de exploitant van de coffeeshop een beveiliger in de arm. ,,Dat had soms wel een goed effect, maar soms ook niet", aldus Naafs. Overigens waren de overlastproblemen niet de reden voor het intrekken van de gedoogbeschikking.

CANNABIS De gemeente verwacht dat de exploitant van de coffeeshop de gedwongen sluiting aan de rechter zal gaan voorleggen. Die moet beoordelen of de burgemeester terecht heeft geweigerd om de vergunning voor de verkoop van cannabisproducten te verlengen. Als de rechtbank de beslissing van Naafs steunt, is het de vraag of de gemeente een nieuwe coffeeshop wil toestaan. Naafs wil daarover met de gemeenteraad gaan praten.