• Piroschka van de Wouw

COA wil school in voormalig AZC

OVERBERG Het voormalige asielzoekerscentrum aan de Dwarsweg is in beeld als onderwijslocatie voor vluchtelingkinderen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarvoor een verzoek bij de gemeente ingediend. Het Heuvelrugcollege staat positief tegenover het plan, maar heeft nog geen toezeggingen gedaan.

Michiel Schaaij

Om tegemoet te komen aan de leerplicht van jonge vluchtelingen is klasruimte nodig. Maar in de bestaande schoolgebouwen in Utrechtse Heuvelrug zou daarvoor geen plek zijn. Het COA heeft ook bij buurgemeente Wijk bij Duurstede geïnformeerd naar de beschikbaarheid van onderwijsruimte. Die heeft nog niet op het verzoek geantwoord.

BUSJES Onderzocht wordt nu, of het een haalbare optie is om het onderwijsgebouw op het voormalige AZC-terrein weer in gebruik te nemen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling, dat het oude complex weer een asielzoekerscentrum wordt. Als het plan doorgaat, worden de scholieren dagelijks met busjes vanuit het AZC in Leersum naar Overberg vervoerd.

ACCEPTATIE De gemeente heeft inmiddels Overbergs Belang ingelicht over het verzoek van het COA. Direct omwonenden worden gepolst hoe zij tegen het mogelijke gebruik van de onderwijslocatie aankijken. Bij de opening van het AZC in 2014 ontstond veel onrust. Maar volgens burgemeester Frits Naafs ging het snel de goede kant op met de acceptatie van de vluchtelingen door de Overbergers.

KERK De kerk, de bewonerscommissie en Overbergs Belang zouden een goede rol bij de verhouding tussen inwoners en vluchtelingen hebben gespeeld. De verwachting is daarom, dat buurtbewoners geen grote bezwaren zullen inbrengen tegen de ingebruikname als onderwijslocatie voor leerplichtige asielzoekers.

TOEKOMSTPLANNEN Overigens is er meer belangstelling voor de invulling van het voormalige AZC-terrein. Afgelopen voorjaar liet een christelijke stichting nog weten, dat het ex-prostituees in Overberg wilde gaan opvangen. De VVD-fractie in de gemeenteraad stelde daarover raadsvragen en drong erop aan om inwoners te betrekken bij de toekomstplannen voor het terrein.