• Tim Rooijakkers verbaast zich over de goede staat van sommige gebouwen op het terrein

    Wilco Willemse

COA-locatie in Overberg komt binnenkort vrij

OVERBERG Het terrein aan de Dwarsweg in Overberg, in de regio bekend als het boefjeskamp, is tot zaterdag 15 juni verhuurd aan het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers. Dan loopt het huurcontract met het Rijksvastgoedbedrijf af. Zij zijn de eigenaar van de grond en de gebouwen. Omwonenden kregen van de gemeente deze week een brief, waarin ze op de hoogte worden gebracht van de situatie. Conclusie: de eigenaar voert een marktconsultatie uit om te onderzoeken wat er met de grond en gebouwen gedaan kan worden.

Wilco Willemse

Raadslid voor de VVD en inwoner van Overberg Tim Rooijakkers stelde de raad vragen over de te nemen stappen. Dat deed hij anderhalf jaar geleden als commissielid ook al, toen het toenmalige contract afliep tussen COA en Rijksvastgoedbedrijf.

Het COA verlengde het contract met anderhalf jaar, omdat het ruimte zocht voor schoolgaande jongeren. Nu is het einde weer in zicht.

ANTI-KRAAK Voor Rooijakkers is het belangrijk om vinger aan de pols te houden rondom het terrein.

,,Wat ik hoop te voorkomen is dat de boel hier verpauperd. De gebouwen zijn al eerder een paar jaar niet gebruikt en ook nu wordt alleen een schoolgebouw bezet en wonen er 35 anti-kraakbewoners via de Huis-Oppas-Dienst, HOD. Het zou mooi zijn als er snel een nieuwe bestemming komt voor het terrein."

Hij vervolgt: ,,Het terrein is bijna zes hectare groot en er staan veel gebouwen op. Sommige oud en onbruikbaar, maar achter op het terrein staan prachtige wooneenheden, nog maar iets meer dan tien jaar oud."

BETREKKEN Wat Rooijakkers vooral hoopt, is dat de gemeente er op aandringt dat het Rijksvastgoedbedrijf om samen met omwonenden te kijken naar de vervolgstappen.

,,Aan wethouder Rob Jorg heb ik gevraagd of hij kan zorgen voor een informatieavond met inwoners van Overberg en het Rijksvastgoedbedrijf. Laatstgenoemde heeft nu laten weten eerst een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en heeft toegezegd de omwonenden te betrekken bij het toekomstige proces."