• Deze senioren roken sowieso niet, maar vinden het initiatief van hun vereniging super.

    Wilco Willemse

Clubs gaan voor rookvrij sportveld

AMERONGEN/LEERSUM Via een landelijke campagne is er veel aandacht voor het verminderen van het aantal plekken waar roken is toegestaan. Op tv en radio zijn spotjes die vertellen dat er meer dan drie keer zoveel verkooppunten van sigaretten zijn dan plekken waar brood verkocht wordt. De campagne roept op om jongeren minder vaak in aanraking te laten komen met tabakswaren en zo een 'rookvrije generatie' te creëren. Veel scholen en gemeentekantoren, maar ook speel- en recreatielocaties doen mee aan de campagne en nu volgen ook sportverenigingen dat voorbeeld.

Wilco Willemse

In onze gemeente zijn twee verenigingen het sportseizoen goed gestart. Sinds vorige week geldt daar een strikt niet-rookbeleid op de tijden dat jeugd op het sportpark aanwezig is. Zowel voetbalvereniging HDS uit Leersum en hockeyvereniging De Haaskamp uit Amerongen laten de aanwezigen duidelijk zien dat roken op het terrein niet is toegestaan. Nicolien Rosier is bestuurslid PR en communicatie voor De Haaskamp en heeft voor de hockeyvereniging het traject in gang gezet.

,,Eigenlijk is het hartstikke logisch. We willen als sportclub uitstralen dat gezondheid belangrijk is voor ons. Daarnaast voelen we de verantwoordelijkheid om voor onze jonge spelers het goede voorbeeld te geven. Ze niet in aanraking laten komen met sigaretten is daarin een goede stap. Ook het uitdragen van die boodschap op borden langs het veld en op het terrein helpen mee."

DRAAGVLAK Het bestuur van De Haaskamp wilde alleen met de campagne meewerken als er voldoende draagvlak was binnen de vereniging. Rosier: ,,Tijdens de laatste ledenvergadering legden we het plan bij de aanwezigen op tafel en gelukkig werd unaniem besloten dat er op de zaterdagen, wanneer onze jeugdteams spelen, een algeheel rookverbod geldt op het hele terrein. Alleen op zondag mag er op een aangewezen plek, buiten het zicht van de toeschouwers, gerookt worden. Tot nu toe hebben we geen wanklanken gehoord. We vragen onze leden ook op te letten of toeschouwers en gastspelers zich houden aan het beleid."

GEZOND Ook HDS volgt het voorbeeld van de landelijke campagne en heeft de eerste rookvrije thuis-zaterdag achter de rug. Voorzitter Jeroen Donath: ,,Als vereniging kiezen we voor een gezond sportklimaat. Niet alleen voor wat betreft roken, maar we zorgen ook voor fruit na de wedstrijd van al onze jeugdteams, ook die van de bezoekende clubs. De KNVB heeft voor voetbalverenigingen speciaal voor deze campagne een enquête gemaakt die we onze leden hebben gestuurd. Ongeveer de helft van onze leden heeft die ingevuld en niemand was negatief over de plannen voor een rookvrije vereniging op zaterdag. Bij ons is geen plek waar het wel is toegestaan. Wil je roken, dan kan dat buiten het hek."

Donath is wel realistisch: ,,Voor de andere dagen zijn nog geen concrete plannen, we vinden dat het verbod wel te handhaven moet zijn. We roepen ouders, trainers en begeleiders wel op om ook tijdens jeugdtrainingen niet te roken. Goed voorbeeld doet hopelijk ook goed volgen."