• Robert Vos

CDA wil nieuwe woonwijk bij station Driebergen

DRIEBERGEN Als het aan coalitiepartij CDA ligt, komt de bouw van woningen in het stationsgebied op de politieke agenda. Volgens de CDA-raadsfractie moet de gemeente flink aan de slag, omdat anders de lokale woningbouwopgave bij lange na niet wordt gehaald. Wethouder Rob Jorg (VVD) zegt niet bij voorbaat nee tegen huizenbouw bij het NS-station.

Michiel Schaaij

Eerder bleek dat de woningbouwplannen van de gemeente onvoldoende zijn om een eind te maken aan de wachtlijsten voor een sociale huurwoning. De wachttijd voor een betaalbaar huurhuis in de Heuvelrugdorpen is opgelopen tot tien jaar of meer. Het college mikt vooralsnog op gemiddeld 140 nieuwe huur- en koophuizen per jaar, zegt wethouder Jorg.

STREEFCIJFER Om aan de groeiende behoefte te voldoen, moeten er in de hele gemeente tot het jaar 2040 zo'n 3500 woningen worden bijgebouwd. Dat is de schatting van een recent regionaal analyserapport. Ook als alle plannen die nu in de pijplijn zitten zouden worden gerealiseerd, zou slechts een derde van dat streefcijfer worden gehaald.

MARINIERS Bovendien wordt bij de bestaande woningbouwplannen ook de toekomstige nieuwbouwwijk op het Doornse mariniersterrein meegerekend. Mocht het kabinet de aangekondigde mariniersverhuizing afblazen, dan dreigen de Heuvelrugse streefcijfers definitief achter de horizon te verdwijnen.

PENSIONADOS Het CDA-raadslid Teunis Reedijk wil daarom dat het stationsgebied wordt meegenomen als potentiële woningbouwlocatie. Volgens hem moeten nu ,,zo snel mogelijk de handen uit de mouwen en de bouwhelmen op." Het stationsgebied zou vooral geschikt zijn voor doelgroepen als jonge professionals en jonge pensionados.

HOOGBOUW Meer dan op andere plekken in Utrechtse Heuvelrug zou het stationsgebied zich lenen voor hoogbouw. De CDA-raadsfractie wil dat wethouder Jorg na de Provinciale Statenverkiezing met het nieuwe provinciebestuur aan tafel schuift, om te overleggen over de mogelijkheden.