• Menno Bausch
  • Menno Bausch

Camping Wildzicht in Leersum ontruimd

LEERSUM Camping Wildzicht aan de Gooyerdijk in Leersum is dinsdagochtend ontruimd. De politie heeft de Gooyerdijk aan beide kanten afgesloten en ook op het campingterrein zijn ongeveer acht agenten aanwezig om de werkers hun werk te laten doen.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wilde de camping al lange tijd ontruimen en gaf eigenaar Bert van Doorn de opdracht het terrein schoon te maken en op te ruimen. Maar die was het niet eens met de ontruiming en vocht het gemeentebesluit aan bij de rechter. In oktober vorig jaar kregen de bewoners van de camping uitstel van de rechtbank, maar vandaag verliep de termijn. De leegstaande woonunits en caravans worden door een aannemersbedrijf verwijderd. Daarnaast wordt de buitenopslag op het perceel door het aannemersbedrijf opgeruimd.

De laatste bewoners van de camping zijn inmiddels vertrokken, omdat zij elders onderdak hebben gevonden. De eigenaar was zelf ook al begonnen met ontruimen en had daarvoor ook een kraan geregeld. Hij reageert boos dat de ontruiming op deze manier wordt gedaan, maar volgens de instanties ging het niet snel genoeg. ,,De gemeente heeft eigenaar Bert van Doorn van Camping Wildzicht in 2016 opgedragen om de buitenopslag, caravans en woonunits van zijn terrein te verwijderen'', aldus de gemeente in een persbericht. ,,De heer Van Doorn heeft een aantal keren uitstel gekregen van de termijn om de camping te ontruimen.''