• Koen van Weel

BVH wil eigen afkorting terug

HEUVELRUG Mogen de letters BVH wél of niet op het stembiljet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart? Over die vraag moet de Raad van State zich buigen, nadat de weigering door de Heuvelrugse kiescommissie. Die telde de letters in de partijnaam Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug en kwam tot de conclusie, dat daarmee het maximaal toegestane aantal tekens wel zo'n beetje was bereikt. Voor de afkorting BVH zou geen plaats meer zijn op het stembiljet. Opmerkelijk genoeg stonden de drie partijletters bij de vorige twee raadsverkiezingen er nog wel bij. Het oordeel van de Raad van State wordt volgende week verwacht.