• Mieke Tollenaar

Buitenplaats Broekbergen zet de deuren open

DRIEBERGEN Buitenplaats Broekbergen, gelegen in het buitengebied ten zuiden van Driebergen, hield zaterdag open huis. Zo'n negentig omwonenden en belangstellenden maakten gebruik van de
gelegenheid om het monumentale Hoofdhuis van binnen te bekijken en zich te laten informeren over de toekomstplannen van de huidige eigenaren.

De meeste bezoekers aan het Open Huis kenden Broekbergen als het voormalige klooster Arca Pacis, maar hadden geen idee wat zich de afgelopen decennia achter de oude kloostermuren had afgespeeld. Ondanks het slechte weer grepen zij deze gelegenheid aan om een kijkje te gaan nemen en van de eigenaren zelf te horen wat hun plannen zijn met deze historische plek.

MASTERPLAN Het Open Huis was primair bedoeld om mensen te informeren over de voortgang van de plannen van de huidige eigenaren, het Masterplan, waarvoor een nieuw bestemmingsplan nodig is. Het Ontwerp-bestemmingsplan heeft vorig jaar ter inzage gelegen bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Naar aanleiding van de zienswijzen die daarop zijn ingediend, vroeg de gemeente aan Broekbergen om enkele aanvullende onderzoeken te doen. De resultaten daarvan werden zaterdag toegelicht.

REACTIE Vragen van bezoekers gingen onder meer over natuur, verkeer en de plannen voor het bouwen van een voor bewoning geschikt Koetshuis, Orangerie en Bouwhuis. Mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend, hebben nog een paar weken de tijd om op basis van de aanvullende onderzoeken een reactie te geven aan de gemeente, voordat het plan zal worden behandeld door de gemeenteraad.

WAARDERING De meeste bezoekers waren echter vooral nieuwsgierig naar de plannen. Op de bel-etage van het monumentale Hoofdhuis was veel te zien. De voorkamer bood een goed uitzicht over het Klompenpad en in de fraaie serrekamer met de hoge ramen kon men uitkijken over het Kloosterlaantje. In de ruime gang met de marmeren vloer en de hoge plafonds gaven de vele foto's over de restauraties een goed beeld van wat er de afgelopen tien jaar door de eigenaren is gedaan om het in zeer slechte staat verkerende gebouw weer degelijk en mooi te maken. De meeste bezoekers bleken geen idee te hebben gehad hoe slecht het Hoofdhuis en de klokkentoren er tien jaar geleden aan toe waren en spraken waardering uit voor de inspanningen van de huidige eigenaren.

GESCHIEDENIS In één van de opengestelde ruimtes konden bezoekers zich laten informeren over de eeuwenlange geschiedenis van Broekbergen. Historica Annet Werkhoven wist daar veel over te vertellen. Ook zuster Emmanuel, destijds priorin van Arca Pacis, was aanwezig om te vertellen over de periode dat Broekbergen nog in gebruik was als klooster. Met haar bijna 91 jaar en haar enthousiasme wist ze velen te boeien.

RONDLEIDINGEN Het was al met al een zeer geslaagde middag. Voor wie niet naar het Open Huis kon komen en Broekbergen graag op een ander moment met eigen ogen wil zien, organiseren Henk en Els, samen met een steungroep van vrijwilligers, vanaf dit voorjaar rondleidingen door het Hoofdhuis en de kapel of door de tuin. Meer informatie over de geschiedenis van Broekbergen, over het Masterplan en over data voor rondleidingen zijn te vinden op www.broekbergen.nl.