• Brandweer Doorn
  • Brandweer Doorn

Brandweer Doorn in nood

DOORN De personele problemen bij de brandweer in Doorn nemen risicovolle vormen aan. Dit lokale korps draait net elders in Nederland voor bijna negentig procent op vrijwilligers. Door vergrijzing en de afname van maatschappelijke betrokkenheid, is het de vraag of de brandweerpost in Doorn wel open kan blijven. Onderbezetting is aan de orde van de dag. Recent nog kon niet worden uitgerukt door een tekort aan personeel.

Zaterdag hebben brandweerlieden op verschillende plekken in Doorn gestaan om deze nijpende situatie onder de aandacht te brengen. Een veel gehoord antwoord van aangesproken passanten is het gebrek aan tijd, maar ook de huidige brandweerlieden moeten het doen met te weinig tijd. Ook zij hebben een gezin, een baan en allerlei verplichtingen naast deze taken. De boodschap, zoals te zien op de brandweerwagen, is dan ook serieus. Er zullen snel zeker tien brandweermannen of vrouwen bij moeten komen om de problemen op te lossen, maar eigenlijk wel vijftien. Meer informatie via doorn@vru.nl of binnenlopen op de trainingsavond, op maandag, kan ook altijd.