• Wethouder Gerrit Boonzaaijer

    Archief BDUmedia

Boswijkers maken bezwaar tegen bestemmingsplan

DOORN Bewoners van het buurtschap Boswijk tussen Doorn en Driebergen willen dat er voor de bedrijven in hun woonwijk aparte regels komen. Het nieuwe, geuniformeerde bestemmingsplan voor alle bedrijventerreinen doet geen recht aan de bijzondere situatie van de Boswijklaan, vinden ze. De doodlopende weg waaraan ze wonen, vormt de enige route naar het bedrijventerrein.

Michiel Schaaij

VEILIGHEID Door zwaar vrachtverkeer en vervoer van gevaarlijke stoffen toe te laten, wordt de bewoners tekort gedaan, aldus de Vereniging Buurtschap Boswijk. De vereniging maakt dan ook bezwaar tegen het voorstel dat burgemeester en wethouders maandagavond aan de Heuvelrugpolitiek voorschotelen. ,,De ontsluiting staat op gespannen voet met de eisen van veiligheid", zo valt in het ingediende bezwaar te lezen.

CALAMITEITEN De Boswijkers wijzen in hun bezwaarschrift op de beperkte bereikbaarheid voor hulpdiensten, mocht zich een calamiteit op het bedrijventerrein aan het einde van de straat voordoen. Volgens omwonenden wordt er dagelijks gas en olie pal langs hun voordeuren vervoerd. Daar willen ze liever vandaag dan morgen vanaf. ,,Bedrijven die gebruikmaken of handelen in gevaarlijke stoffen, passen niet in Boswijk", aldus de bewoners.

SCHADE De belangenvereniging van het buurtschap wijst er verder op dat de weg dwars door de woonbebouwing loopt en dat het wegdek niet geschikt is voor de intensiteit van het verkeer. Bovendien heeft de gemeente volgens hen verzuimd om onderhoud te plegen aan de verkeersdrempels. Slijtage heeft het wegdek voor en na de drempels uitgehold, waardoor de drempels nu regelmatig schade toebrengen aan personenauto's.

VERKEERSRDRUKTE Het Heuvelrugcollege zegt dat het wel meevalt met de verkeersdrukte aan de Boswijklaan. Een verkeerstelling uit 2015 zou hebben uitgewezen dat het aantal passerende auto's past bij de status van gebiedsontsluitingsweg. Er zouden ,,geen bijzonderheden zijn ten aanzien van ongevallen, intensiteiten en snelheidsgedrag". Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) ontkent dat Boswijk tekort gedaan wordt in het nieuwe bestemmingsplan voor alle bedrijventerreinen in Utrechtse Heuvelrug.

OVERLAST Toch vinden de ontevreden bewoners dat Boonzaaijer de overlast door het bedrijventerrein miskent. Ze wijzen er bovendien op dat enkele van de in Boswijk gevestigde bedrijven eigenlijk in een hogere milieucategorie thuishoren. Volgens de buurtvereniging hebben de Boswijkers, inclusief de bewoners van de serviceflats Park Boswijk, recht op een veilige wijk. Ze willen dat de overlast stopt, zodat de leefbaarheid van hun wijk niet langer de nadelen moet ondervinden.