Bosstraat nog niet verkocht

DRIEBERGEN De Heuvelrugpolitiek gunt de tijdelijke gebruikers van het voormalige gemeentekantoor aan de Bosstraat unaniem de kans om met een toekomstplan te komen. Hoewel onderhandelingen tussen de gemeente en projectontwikkelaar Grootheest in de eindfase zijn beland, belooft wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) om het pand niet te verkopen zonder de gemeenteraad te raadplegen.

Michiel Schaaij

Adviseur Bas Sprengers van de gebruikers liet de raadsleden vorige week weten, nog tot eind april nodig te hebben om een plan op te stellen. Zoals bekend willen de Eurowinkel, de kunstenaars en de andere gebruikers het liefst in het oude gemeentekantoor blijven. Politieke partijen bleken donderdagavond bereid om hen dat perspectief te bieden. Wel drukten ze de gebruikers op het hart, ook mogelijke alternatieve locaties in hun plan te betrekken.

Volgens raadslid Joost Scheltinga (Groen Links/PvdA) is een landingsplaats voor diverse maatschappelijke voorzieningen niet aan een bepaalde locatie gebonden. ,,We moeten niet ten koste van alles aan de Bosstraat vasthouden", aldus Scheltinga. Commissielid Rob van den Hoek (BVH) noemde in dat verband het gebouw De Vijver en de locatie bij jongerenruimte DJOI aan de Engweg.

Pas als er een alternatief is geregeld, mag de gemeente het pand aan een projectontwikkelaar verkopen, zo hield SGP-er Gijs Doornenbal zijn partijgenoot wethouder Boonzaaijer voor. Wat de SP betreft is een andere locatie helemaal niet nodig en mogen de huidige, tijdelijke gebruikers definitief blijven zitten. ,,Driebergen is het grootste Heuvelrugdorp, maar heeft als enige geen cultuurhuis",aldus raadslid Lyander Schmitz. Hij wees er bovendien op, dat het pand aan de Bosstraat ook nog eens goedkoper is dan de cultuurhuizen in de andere dorpen.