• De spoorovergang waar de tunnel uitkomst voor moet bieden

    Marc Satijn

Bosbeek-plan ondertunneling spoor fors duurder dan alternatieven

MAARSBERGEN Tenzij de politiek een extra greep in de kas wil doen, gaat de race om een verkeersoplossing voor het Maarsbergse kruispunt tussen een verlengde tunnelbak dwars door het centrum en een westelijke rondweg, waarbij de Tuindorpweg wordt afgesloten. De uitvoering van de door sommige inwoners en politici bewierookte Bosbeek-variant zou zo'n 17 tot 22 miljoen euro duurder uitpakken. Dat bleek maandagavond bij de presentatie van een vergelijkend onderzoek in het Doornse cultuurhuis.

Michiel Schaaij

KOSTENRAMING Leden van Provinciale Staten en van de Heuvelrugse gemeenteraad lieten zich in de raadzaal vooral bijpraten over de kostenraming die het Amersfoortse adviesbureau Royal HaskoningDHV had opgesteld voor de vier tunnelvarianten die nu op tafel liggen. Een vergelijking van de kwaliteit en de gevolgen voor de leefbaarheid van Maarsbergen, heeft de provincie nog niet beschikbaar.

INWONERS Provinciaal projectleider Aart Kees Evers beloofde dat hij een beknopte kwaliteitsvergelijking uiterlijk volgende week donderdag klaar heeft. Op die avond houdt de Heuvelrugpolitiek een beeldvormende vergadering, waar ook inwoners hun zegje kunnen doen over de ondertunneling van het spoor en de verkeersoplossing voor de Maarsbergse dorpskruising.

TANKSTATIONS Bij het vergelijkende kostenplaatje moet overigens wel worden aangetekend, dat uitplaatsing of bedrijfsbeëindiging van de twee tankstations aan de Woudenbergseweg alleen bij de Bosbeek-variant is inbegrepen. Adviseur Gerard Filé van Royal HaskoningDHV becijferde de kosten daarvan op zo'n 3,6 miljoen euro. In geval van verplaatsing is de carpoolplaats bij snelweg A12 de meest voor de hand liggende locatie.

PORTEMONNEE Daar is slechts plek voor één van beide tankstations. De verwachting is, dat in dat geval de TinQ-pomp het veld zal moeten ruimen. Maar ook als het prijskaartje van die operatie niet wordt meegerekend, is de rondweg over het terrein van bakker Bos en garage Van Beek toch tussen de 13,4 en 18,5 miljoen euro kostbaarder dan de andere plannen. Die extra kosten zitten onder andere in de grondaankoop en hogere bouwkosten.

HAMVRAAG De hamvraag blijft of de politiek bereid is om diep in de portemonnee te tasten voor de Bosbeek-variant. Eerst is de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug aan de beurt. Op 26 januari moet blijken of de eerder uitgesproken voorkeur voor een verlengde spoortunnel dwars door het centrum overeind blijft staan. Op 7 februari houden Gedeputeerde Staten hun eerdere voorkeur voor een westelijke rondweg tegen het licht. Ten slotte volgt op 13 maart de ontknoping in Provinciale Staten.