• Archief BDUmedia

Boonzaaijer protesteert bij Tweede Kamer

HEUVELRUG Met een brief aan de Tweede Kamer gaat het Heuvelrugcollege bezwaar maken tegen de extra belastingdruk voor woningcorporaties. Het kabinet wil de renteaftrek voor grote bedrijven beperken, omdat multinationals daar misbruik van maken. Maar volgens het plan zouden ook woningcorporaties onder die regeling vallen.

Michiel Schaaij

NIEUWBOUW Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) zegt het niet met de maatregel eens te zijn, omdat die de woningcorporaties verder op kosten jaagt. Daardoor kan de broodnodige nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande huurwoningen in de knel komen. Op verzoek van de Heuvelrugse woningcorporaties schrijft het college een protestbrief aan de Tweede Kamer.

HUREN OMHOOG Corporatiekoepel Aedes heeft inmiddels laten weten, dat er inderdaad minder gebouwd kan worden of de huren omhoog moeten, als minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de poot stijf houdt. Ook de Woonbond is bang dat uiteindelijk de woningzoekenden en de  huurders de prijs moeten betalen.