• Michiel Schaaij

Bomenkap is nog niet van tafel

DRIEBERGEN De ruzie over de aangekondigde bomenkap aan de Dennenhorst en omliggende straten is vooralsnog niet geëscaleerd. Protesterende bewoners en hun adviseurs blijven in gesprek met de gemeente. Dat is de uitkomst van de open agenda van de gemeenteraad, die maandagavond veel wijkbewoners naar de publieke tribune trok.

Michiel Schaaij

ONGENOEGEN Gewapend met felrode affiches met het motto 'Red onze lanen' maakten bewoners van de lommerrijke buurt tussen de Rosariumlaan en de Akkerweg hun ongenoegen kenbaar over het rioleringsplan van de gemeente. Meer dan honderd bomen zouden tegen de vlakte moeten voor de niet ter discussie staande vervanging van de riolering.

DRASTISCH Tot dusver voldeed het inspraakproces niet aan de verwachtingen van tegenstanders van de drastische bomenkap. Kappen is onnodig, vinden ze, omdat er best mogelijkheden zijn om de groene reuzen in de wijk Dennenhorst te ontzien. Volgens inspreker Bas Sprengers zijn de bomen bovendien in staat om de wateroverlast na een hevige regenbui in te dammen. Hij denkt dat burgemeester en wethouders door riooldeskundigen op het verkeerde been zijn gezet.

VERDAMPING De afgelopen tijd valt er jaarlijks zo'n 25 procent meer neerslag, dan in de periode toen toen de wijk werd gebouwd, zo rekende Sprengers de raadsleden voor. Een groot deel van die neerslag wordt verdampt door de nu aanwezige bomen en hoeft dus niet door het riool te worden verwerkt. ,,Een volwassen laanboom verdampt per week zo'n drie tot vierduizend liter water. Dat zijn allemaal liters die je niet door het riool hoeft te spoelen", aldus Sprengers.

KLIMAAT EXPERTS Aangezien de meeste voorspellingen van klimaat experts uitgaan van meer en heviger regenbuien in de komende jaren, is het kappen van het bomenbestand niet erg productief. De herplant van wat Sprengers 'Ikea boompjes' noemde, zou onvoldoende soelaas bieden bij de aanpak van de voorspelde wateroverlast.

WEER AAN TAFEL Woordvoerder Tom Berkhout van de boze bewoners pleitte voor een nieuw onderzoek door een onafhankelijk bureau. Maar vooralsnog zag hij die wens niet gehonoreerd door de Heuvelrugpolitiek. De gemeente gaat weer met de ontevreden bewoners aan tafel om te bekijken of beide partijen elkaar tegemoet kunnen komen. VVD-er Peter van der Zee, die de kwestie op de agenda had gezet, drong wel aan op ,,een maximale inspanning om de huidige bomen te behouden."