• Michiel Schaaij

Bomenkap bedreigt wijk

DRIEBERGEN Er is ophef ontstaan over dreigende bomenkap aan de Dennenhorst en omliggende straten. De bewoners zijn gehecht aan hun huidige, lommerrijke lanen, maar vrezen dat de gemeente vrijwel alle bomen gaat kappen. Dat zou nodig zijn voor de vervanging van de riolering. Inspraakavonden hebben tot dusver niet geleid tot aanpassing van het plan.

Michiel Schaaij

VERONTRUST Meer dan honderd bomen in de wijk tussen de Rosariumlaan en de Akkerweg moeten wijken voor de vernieuwing van het rioolstelsel. Daarvoor in de plaats zou een kleiner aantal lager blijvende laanbomen terugkomen. Maar verontruste wijkbewoners verzetten zich daartegen. ,,Onze lommerrijke wijk zal nooit meer haar huidige kwaliteit terugkrijgen", schrijven ze in een brief aan de Heuvelrugpolitiek.

ALTERNATIEF Het bewonerscomité zegt een mogelijk alternatief te hebben aangedragen, maar voelt zich door de gemeente niet serieus genomen. In hun brief spreken de teleurgestelde wijkbewoners over ,,een falend participatieproject". Hun woordvoerder Tom Berkhout heeft aangekondigd dat hij de bezwaren komende maandagavond zal toelichten tijdens de Open Agenda

van de gemeenteraad. Ook de voormalige voorzitter Bas Sprengers van de landelijke bomenstichting komt naar de raadzaal in Doorn.

IMKERS Net als Berkhout wil Sprengers de partijen waarschuwen voor de onherstelbare schade, die de massale bomenkap zou veroorzaken. Bovendien zijn de lanen rond Dennenhorst volgens hem van cruciaal belang voor plaatselijke imkers. Tientallen bijenvolken zouden juist van déze bomen hun zomerhoning halen. Sprengers wijst op andere herinrichtingsprojecten in

Driebergen, waarbij wél veel bomen behouden bleven.

GEVAAR VVD-er Peter van der Zee heeft inmiddels aan de bel getrokken en wil de kwestie maandagavond met de andere raadsleden bespreken. Net als veel van de bewoners vreest Van der Zee een kaalslag in de groene wijk. Bovendien denkt hij dat behoud van het huidige straatbeeld technisch mogelijk is. Daarnaast ziet Van der Zee gevaar opdoemen voor andere woonwijken in Utrechtse Heuvelrug, als hetzelfde beleid ook elders wordt uitgevoerd.