• Op een oude foto van het centrum van Driebergen zien we veel bomen.

    Archief Tussen Heuvelrug en Wetering

'Bomen moeten terug in Driebergen'

DRIEBERGEN Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering neemt het initiatief voor een inventarisatie van plekken in de openbare en aansluitende ruimte waar herbeplanting van bomen mogelijk is.

Danny van der Linden

Het, volgens Tussen Heuvelrug en Wetering, karakteristieke groene straatbeeld van Driebergen-Rijsenburg is in de afgelopen decennia fors afgenomen. Wie kijkt op oude foto's van het dorp ziet dat er met name in het gebied rond de Hoofdstraat vroeger veel meer groen te zien was. De begroening langs de kant van deze belangrijke weg is in de loop der jaren verwijderd. ,,Met name het dorpscentrum is stevig 'ontboomd' en verworden tot een kaal geplaveid landschap", vindt Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering.

,,Denk maar eens aan de ruimte rondom de het gebouw aan de Hoofdstraat waarin Albert Heijn is gevestigd", zegt Lucas Servaas (60) die namens de vereniging is belast met de kwestie. ,,Maar ook elders in het dorp zijn veel bomen vaak onnodig gesneuveld. De gemeente noemt Driebergen-Rijsenburg ook weleens de groene poort tot de heuvelrug. Alleen daarom al is het belangrijk om deze omgeving groen te houden."

MEER BOMEN ,,Er zijn niet alleen veel gemeentelijke bomen gekapt", legt Servaas uit. ,,Ook veel particulieren hebben bomen uit hun tuin verwijderd. Dat is onomkeerbaar, maar wel jammer." Wie nu een boom plant kan over tientallen jaren genieten van karakteristieke bomen. ,,We kunnen geen oudere bomen herplanten. Dat kost erg veel geld", weet Servaas, die wel van mening is dat ook jonge bomen geplant kunnen worden in Driebergen-Rijsenburg. ,,Dan moeten ook andere condities worden aangepast om bomen de kans te geven om te groeien."

Niet alleen het aangezicht van Driebergen-Rijsenburg speelt een rol in het voornemen van Tussen Heuvelrug en Wetering. Ook zaken als milieu en gezondheid spelen een rol. ,,Als je ergens een boom kapt, moet je op een andere plek een boom planten. Er staan momenteel tweehonderd bomen in de gemeente waar een kapaanvraag voor loopt. In de crisisjaren zijn deze bomen niet goed onderhouden. Wij zeggen: plant daar driehonderd bomen voor terug. Laten we zorgen dat we de boel op een goede manier doorgeven. Dan kan de volgende generatie inwoners van Driebergen-Rijsenburg genieten van een goede leefomgeving."

MENING INWONERS De vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering wil graag inventariseren hoe inwoners denken over de eventuele nieuwe beplanting van bomen in de dorpskern Driebergen-Rijsenburg. De belangenvereniging, die zich sterk maakt voor behoud en verbetering van de leefomgeving in en rondom Driebergen-Rijsenburg, hoort hierover graag de mening van de inwoners en vraagt om reacties en voorbeelden te geven via hun e-mail secretariaat@tussenheuvelrugenwetering.nl of via www.facebook.com/VerenigingTHW.

Op basis van deze inventarisatie wil Tussen Heuvelrug en Wetering begin volgend jaar een plan opstellen en een voorstel doen aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug.