• Huis Doorn

Boekencollectie WFA Nederland ondergebracht in Huis Doorn

DOORN Museum Huis Doorn heeft als plaats van herinnering voor de Eerste Wereldoorlog in Nederland een grote collectie boeken in bruikleen gekregen van de Western Front Association Nederland (WFA). Dankzij deze boeken wordt het Eerste Wereldoorlog documentatiecentrum in het poortgebouw van Huis Doorn uitgebreid met ruim tweeduizend boeken, geïllustreerde tijdschriften en documenten, veelal uit de periode 1914-1918.

Op zaterdag 13 januari 2018 wordt de collectie door de WFA aan Museum Huis Doorn overgedragen. Om 13.00 uur vindt in de Koningshof in Doorn de feestelijke ondertekening van het bruikleencontract plaats.

Het documentatiecentrum biedt verder plaats aan de historische bibliotheek van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en de Eerste Wereldoorlog bibliotheek van Museum Huis Doorn. Onderdeel van deze collectie, die de afgelopen jaren dankzij vele schenkingen en bruiklenen tot stand is gekomen, zijn ook spotprenten, archiefstukken en stafkaarten uit de Eerste Wereldoorlog.