• ESA

Boeiende zomergasten in De Schermerij

LEERSUM Sinds 2016 houden de Leersumse kerken in samenwerking met De Schermerij jaarlijks een programma van lezingen, voor mensen die in de zomer niet op vakantie gaan. De bijeenkomsten op dinsdagochtenden trekken gemiddeld rond de dertig belangstellenden. Reden genoeg om weer een reeks boeiende zomergasten uit te nodigen.

Edith Hazelzet

Op zes dinsdagochtenden van 23 juli tot en met 27 augustus staat er vanaf 10.00 uur koffie en thee klaar in de koffiekamer van De Schermerij. De lezingen beginnen om 10.30 uur en duren tot uiterlijk 12.00 uur. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Wie opgehaald wil worden, kan uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de betreffende dinsdag, bellen met 0343-453167 of 0343-452768, tussen 18.00 en 20.00 uur.

23 juli Jacques Claas: KNMI - meer dan het weer. Iedereen kent het KNMI van het weer, maar er wordt in De Bilt ook wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van seismologie en klimaat. Bijvoorbeeld naar schadelijke stoffen in de lucht. Voor dit onderzoek worden satellieten gelanceerd, waarmee vanuit de ruimte metingen aan de lucht worden gedaan. Hierover en meer vertelt Jacques Claas.

30 juli Mandenmaker Jan Prins uit Hooglanderveen is van oorsprong agrariër. Hij werd bekend door zijn levenslange hobby: manden vlechten van wilgentenen. Hij maakt behalve manden ook andere gebruiksvoorwerpen zoals broedkorven. Op markten en braderieën laat Prins met veel enthousiasme zien hoe dit aloude, natuurlijke handwerk nog altijd springlevend is. Zijn slogan luidt: 'Deze manden zijn niet gemaakt door kinderen uit Taiwan, maar gewoon door Jan.'

6 augustus Jan Stelwagen - Een Nederlandse kolonie in Brazilië. Deze lezing is een ontmoeting met een groep Nederlandse boeren, die in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw emigreerden naar Brazilië. Hoe moeilijk het was en hoe mooi het (vaak) geworden is. En hoe lang blijf je eigenlijk Nederlander?

13 augustus Frans Loos - De Spaanse Jacob. De pelgrimstocht naar het graf van Sint Jacobus in Santiago de Compostela is een heel bijzondere. Eeuwenlang zijn honderdduizenden pelgrims uit heel Europa naar het graf van Jacobus de Meerdere getrokken, om er te bidden en dichter tot God te komen. Tegenwoordig staat het reizen naar Santiago opnieuw in de belangstelling. Tijdens de lezing komen de godsdienstige en kunsthistorische achtergronden uitgebreid aan de orde. Er zal ook aandacht geschonken worden aan de legende en de vraag: komt de ware Jacob uit Spanje? Tijdens de presentatie worden beelden getoond via een beamer.

20 augustus Jaap Splinter - Franciscus, waarom loopt iedereen achter jou aan? Dat vraagt Jaap Splinter zich ook af. Twee dingen spreken hem hierin aan: ten eerste de verhalen over zijn omgang met dieren, waarin de eerbied voor al wat leeft zichtbaar wordt, en ten tweede de zoektocht van Franciscus hoe met 'Vrouwe Armoede' te leven. Franciscus bedelde bijvoorbeeld zijn dagelijks voedsel bij elkaar, en deelde dat met anderen die nog minder hadden dan hij.

27 augustus Wie zingt er mee met de Maarnse Havenzangers? Dit groepje van zingende vrienden, dat al meer dan twintig jaar bestaat, wordt begeleid door piano en accordeon. De zangers brengen nummers die iedere 60-plusser mee kan zingen. Ze putten daarbij uit een groot repertoire van zeemansliederen, Nederlandse liedjes en smartlappen.