• ANP

Blijverslening onder vuur

HEUVELRUG De gemeentelijke blijverslening die ouderen moet helpen met het aanpassen van hun woning, dreigt amper twee jaar na invoering alweer te worden afgeschaft. De twee grootste collegepartijen VVD en Open willen er wegens gebrek aan succes vanaf. Bovendien vormt de lening een gevaar voor de doorstroming op de woningmarkt.

Michiel Schaaij

De blijverslening is bedoeld voor ouderen die hun koopwoning levensloopbestendig willen maken. Dankzij bijvoorbeeld een slaapkamer met inloopdouche op de begane grond kunnen senioren langer thuis blijven wonen. Maar voor de noodzakelijke verbouwing is soms een tweede hypotheek nodig en banken zijn daar niet al te scheutig mee.

TELEURSTELLEND In 2017 gaf de gemeenteraad daarom groen licht voor een blijverslening van maximaal 30.000 euro. Hoewel het Heuvelrugse Seniorenplatform voor de introductie had gepleit, bleek de reactie van ouderen teleurstellend. Ondanks flyers, persberichten en inloopspreekuren kwam er bij de gemeente geen enkele aanvraag binnen voor een blijverslening.

NIET GELUKT Dat het de gemeente niet is gelukt om de blijverslening succesvol onder de aandacht van de plaatselijke senioren te krijgen, is overigens niet zo verwonderlijk. Ook elders in het land wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de regeling. Meer dan 100 gemeenten bieden de blijverslening aan, maar in heel Nederland zouden er sinds 2015 niet meer dan 75 ouderen gebruik van hebben gemaakt.

SCHRAPPEN Voor VVD-raadslid Florien Scager is het gebrek aan succes reden genoeg om voor te stellen de blijverslening dan maar te schrappen. Dat voorstel wordt gesteund door coalitiepartner Open. Volgens raadslid Clemens Festen is er nóg een reden waarom het continueren van de tweede hypotheek geen goed idee is, namelijk de broodnodige doorstroming op de woningmarkt.

REM Als de voortzetting van de blijverslening wél een succes zou worden, blijft een aantal senioren langer in hun oude huis wonen en komt die woning daardoor niet beschikbaar voor jonge gezinnen. Zo'n rem op de doorstroming vindt de fractie Open ongewenst. Half mei neemt de gemeenteraad een besluit.