• Secretaris Van der Vooren (tweede van links:) en voorzitter Moors (midden).

    John de Vries

Biologisch tuinieren op de Moesakker

DRIEBERGEN Moestuinvereniging De Moesakker aan de Akkerweg in Driebergen bestaat volgend jaar vijfendertig jaar. De vereniging biedt ruimte aan bijna zestig amateurtuinders die met elkaar ongeveer elfduizend vierkante meters grond bewerken om er op een biologisch verantwoorde wijze groente, fruit, bloemen en planten te 'verbouwen'. Tijd om even stil te staan bij wat er in die jaren allemaal is gebeurd.

John de Vries

,,In 1985 kwam een aantal enthousiaste mensen op het idee om aan de Akkerweg biologisch-dynamisch te gaan tuinieren", zegt Moesakkervoorzitter Esther Moors. Daar was behoefte aan, ondanks het feit, dat er al op verschillende plekken in Driebergen volkstuincomplexen aanwezig waren: ,,De toenmalige gemeente Driebergen vond het prima, dat de Moesakker zich vestigde op een voormalig kwekerijterrein aan de buitenrand van Driebergen. Zo bleef die buitenrand groen."

De gemeente verhuurde de grond onder andere op voorwaarde, dat de Moesakker zou zorgen voor een houtwal rondom het terrein: ,,Dat is ook gebeurd. Die onderhouden we tot de dag van vandaag. De biologisch-dynamische doelstelling is op zeker moment vervallen, maar de Moesakkerleden tuinieren nog steeds biologisch." Dat staat ook in de statuten. Ze mogen om die reden geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en geen slakkenkorrels strooien. Verder proberen ze zo min mogelijk water te verbruiken, dus wordt er met de gieter water gegeven en niet gesproeid. De meeste tuinders gebruiken biologische mest en biologisch geteeld zaad.

CONTROLE ,,Een schouwcommissie maakt vier keer per jaar een rondje over het tuinencomplex om te kijken of de tuinders hun tuin goed bijhouden", zegt bestuurssecretaris Marian van der Vooren, ,,De commissie kijkt naar het onderhoud van de tuinen, bijvoorbeeld of woekeronkruid, zoals zevenblad, is verwijderd." Voor de rest is er op het tuinencomplex veel mogelijk. ,,Er zijn mensen die traditioneel tuinieren, maar anderen tuinieren volgens de voedselbosmethode Perma-cultuur", zegt Moors.

GESLOTEN Daarnaast maken de Moesakkertuinders hun eigen compost: ,,Zo realiseren we een gesloten kringloop en dat sluit prachtig aan bij onze biologische doelstelling". De grond was bij de oprichting in 1985 volgens het Bolkinstituut van matige kwaliteit. Dat is anno 2019 wel anders. Bij het 30-jarig bestaan heeft een voormalig medewerker van het Bolkinstituut weer een grondmonster genomen en geconstateerd, dat de humusopbouw flink is verbeterd. ,,Het stikstofgehalte is aan de hoge kant, maar door de organische bemesting, die tachtig procent van onze leden toepast, is dat probleem over een tijd ook opgelost", zegt Marian van der Vooren.

EIGENDOM Sinds januari 2019 is de moestuingrond eigendom van de vereniging. Oorspronkelijk huurde de vereniging de grond van de gemeente. Die was echter bereid de elfduizend vierkante meters aan de vereniging te verkopen. ,,Ik ben er trots op, dat de leden de aankoop gezamenlijk hebben gefinancierd", zegt voorzitter Moors. De gemeente, vindt ze, heeft bij de overdracht voorbeeldig meegedacht. De vereniging verricht het onderhoud van het terrein is nu helemaal zelf. Daarom is er maandelijks een onderhoudsochtend. Iedereen doet mee: ,,Op die manier leren de leden elkaar op een leuke manier kennen. Die ochtenden zijn vaak heel gezellig." Het ledenbestand is zeer divers: jong, oud, mensen met verschillende (culturele) achtergronden: ,,Het bestuur is daar erg blij mee."

TOEKOMST Plannen voor de toekomst zijn er genoeg: ,,We blijven onder andere werken aan de versterking van de biodiversiteit." Door het planmatige onderhoud blijft de landschappelijke inpassing van de tuin gewaarborgd. En dat is precies wat de gezamenlijke tuinders én de gemeente willen.

Wie ook graag op de Moesakker wil tuinieren, kan zich aanmelden via www.demoesakker.nl Alleen inwoners van Driebergen komen overigens voor een tuin in aanmerking. Er is momenteel wel een wachtlijst.