• Corina Blommendaal

Bijzondere combinatie kinderopvang in Driebergen

DRIEBERGEN Veel kinderen gaan naar de kinderopvang. Soms heeft een kind meer aandacht en zorg nodig. 'Kinderen met een Plus' is een pilot in Driebergen waarbij sinds begin 2018 voorschoolse vroegtijdige educatie (VVE) voor kinderen met een taal en/of sociaal emotionele achterstand gecombineerd wordt met dagbehandeling, voor kinderen met ontwikkelingsvragen op meerdere gebieden. Binnen Dikkertje Dap groep, geleid door VVE-pedagogisch medewerker Wendy (SKDD) en jeugdzorgwerker Anouk (Youké), is plek voor zes VVE-kinderen en vier kinderen met een (jeugd)zorgindicatie.

Steeds meer kinderen uit de gemeente werden met busjes vervoerd naar dagbehandelingsgroepen in Amersfoort of Veenendaal. Tegelijk kwamen er binnen de VVE-doelgroep steeds vaker kinderen met een extra zorgvraag. De koppeling tussen Youké en SKDD was logisch, maar uniek. Landelijk is dit een voorloper. ,,Er komen hier twee specialismen samen. De VVE biedt kinderen extra taal- en sociaal-emotionele ondersteuning. Hierdoor kunnen ze later zo goed mogelijk instromen in het basisonderwijs." Op de dagbehandeling komen kinderen voor observatie en behandeling voor onder meer spraak en taal, cognitie, sociale, emotionele en motorische ontwikkeling. Of kinderen met complexe gedragsproblemen en gezinnen met meerdere opvoedingsvragen. ,,Op Dikkertje Dap werken we met thema's, waarbij we elke week bepaalde woorden laten terugkomen in gesprekjes en activiteiten. Ieder kind verschilt, in leeftijd en niveau. Spelenderwijs passen wij ons aan."

RESULTATEN ,,We moeten de kansen grijpen waar we kunnen. Deze week is het thema Verkeer. Kinderen bieden ons constant de mogelijkheid aan te sluiten op hun belevingswereld. Roept een kind vanaf de glijbaan ,,ijsje!", dan springen we hierop in en verandert de glijbaan in een heuse ijssalon. Al spelend worden alle kinderen bij dit spel betrokken. Kinderen leren van elkaar." De resultaten zijn goed, vertellen Wendy en Anouk: ,,We bereiken veel met de kinderen en kunnen hen veel bieden. Zowel de VVE-ouders als de dagbehandeling-ouders ervaren Dikkertje Dap als een reguliere peuterspeelgroep." Ouders krijgen meer inzicht op de hulpvraag van hun kind, kunnen de gegeven handvatten die ze vanuit Dikkertje Dap ontvangen thuis toepassen en zien hun kinderen ontwikkelen. ,,Laatst vertelde een moeder enthousiast dat haar kind haar hand pakte en met één-woordzinnen duidelijk maakte wat hij wilde. Een aantal maanden hiervoor was samen aan de hand lopen nog ondenkbaar. De ouders weten nu beter wat zijn hulpvraag is en zien de groei. Iedere stap in de ontwikkeling van het kind geeft ons nieuwe energie. Dit is waar we het voor doen."