• Bart Maat

Bijna 1900 panden hebben mogelijk een asbestdak

HEUVELRUG Bijna 1900 panden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben mogelijk een asbestdak. Dat blijkt uit de inventarisatie van asbestverdachte daken, uitgevoerd in opdracht van het college. De inventarisatie brengt de asbestopgave voor gemeente Utrechtse Heuvelrug tot 2024 in beeld.

Zo'n 5 procent van de daken bevat dus mogelijk asbest. Het totale asbestverdachte dakoppervlak in de gemeente is 321.900 vierkante meter. Ongeveer 69 procent van dit oppervlak, 352 panden, zijn met panden met een dakoppervlak groter dan 250 vierkante meter.  Van de panden is 40 procent van het asbestverdachte dakoppervlak kleiner dan 35 vierkante meter. Dit mag door de eigenaar zelf worden verwijderd. In andere gevallen geldt dat een gecertificeerd bedrijf de sanering moet doen. 

INVENTARISATIE Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals de BAG, Kadaster en luchtfoto's. Deze gegevens zijn vervolgens handmatig aangevuld en gecontroleerd. De inventarisatie is uitgevoerd met het oog op het verbod op asbestdaken, dat Rijksoverheid naar verwachting vanaf 2024 invoert. Particulieren, bedrijven en (overheids-) instellingen mogen dan geen asbestdaken meer bezitten.

SANERING VERSNELLEN Naar aanleiding van de inventarisatie wordt dit jaar een plan ontwikkeld voor de versnelling van de sanering van asbestdaken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. „Hierbij zetten we in ieder geval in op communicatie en het (tijdig) informeren van eigenaren van panden met asbestdaken. De verschillende asbesttaken van de gemeente, zoals inzameling, toezicht en vergunningverlening, komen daarbij aan bod. Ook kijken we naar de kansen die de asbestsanering biedt voor duurzaamheid, zoals het plaatsen van zonnepanelen op nieuwe daken. Het informatieteam asbestdaken, met daarin deskundigen van de provincie en omgevingsdiensten, levert hierbij kennis en ervaringen van andere gemeenten", aldus gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

.