Bijeenkomst Stichts Overkwartier

DRIEBERGEN De vereniging van postzegelverzamelaars Stichts Overkwartier komt bijeen op dinsdag 9 februari 2016 in CBS De Uilenburcht, Jagersdreef 145 in Driebergen. Er is onder meer een veiling van 100 kavels van landen en motieven van de hele wereld. Verder wordt er gekiend om postzegelprijzen. De avond begint om 20.00 uur. Informatie is te verkrijgen bij de secretaris, tel. 415098.