• Monique José Timmermans

Biebsluiting ook taboe in online dialoog

HEUVELRUG De online dialoog over de door het college voorgestelde bezuinigingen, levert een iets genuanceerder beeld op dan de resultaten van de enquête. Ruim negentig inwoners schoven maandagavond achter hun beeldscherm en toetsenbord, om met elkaar en de gemeente van gedachten te wisselen over drastische financiële ombuigingen.

Michiel Schaaij

Net als in de enquête blijkt de gemeente zelf de favoriete bezuinigingspost te zijn. Een sobere gemeente heeft de voorkeur van de meeste deelnemers, alleen mag de dienstverlening aan de burger daar niet onder lijden. Bezuinigen op de bibliotheken bleek ook tijdens het online gesprek het grootste taboe. De bibliotheken hebben een sociale functie voor jong en oud en dat zou juist versterkt moeten worden. In plaats van sluiting moeten meer functies bij de dorpsbibliotheken worden ondergebracht.

FIETSPADEN Bezuinigen groen en speeltuinen zou wel kunnen, bijvoorbeeld door het onderhoud anders of minder te doen. Ook verenigings- en sportsubsidies werden door dialoog-deelnemers niet heilig verklaard. Verder kan geld bespaard worden door de aanleg of verbreding van wegen stop te zetten. Fietspaden en openbaar vervoer zouden echter van het rode bezuinigingspotlood verschoond moeten blijven.

OZB-VERHOGING Zowel in de online dialoog als in de enquête bleken de meningen over een verhoging van de Onroerendezaakbelasting (Ozb) verdeeld. Als met een hogere belastingaanslag de voorzieningen op peil kunnen blijven, bleek de weerstand beperkter dan uit de enquête-uitslag naar voren kwam. In de enquête kon die nuance niet gemaakt worden.

DUURZAAMHEID De honden- en toeristenbelasting mag wel omhoog, vonden de deelnemers. Die trend bleek ook uit enquête. Deelnemers aan het online-gesprek vonden het niet verstandig om te besparen op duurzaamheid. Dat werd betiteld als korte termijn denken. Nu stoppen met verduurzaming levert misschien snel een paar centen op, maar op de lange termijn gooi je je eigen glazen in, was de gedachte.