• Mariet Wolterbeek wil een bieb op de centrale plek in het dorp, zoals in De Binder in Leersum.

    Wilco Willemse

Bibliotheek Z-O-U-T behaalt certificering

HEUVELRUG Bibliotheek Z-O-U-T kreeg vorige week de waardering voor het harde werken. Na een veelomvattende audit kreeg directeur Mariet Wolterbeek te horen dat haar bedrijf met vlag en wimpel is geslaagd en voldoet aan de eisen. Dat geldt voor alle twaalf vestigingen van Bibliotheek Z-O-U-T, waarvan er zes binnen onze gemeente staan, het afhaalpunt in Maarsbergen meegerekend.

Wilco Willemse

De certificering is van cruciaal belang, want daarmee krijgt Z-O-U-T de erkenning die nodig is voor openbare bibliotheken. Daar horen ook de landelijke, provinciale en lokale geldstromen bij.

Wolterbeek vertelt: ,,Landelijk is een behoorlijke pot geld voor openbare bibliotheken. Daar wordt bijvoorbeeld de digitalisering uit betaald. De provincie neemt het uitleensysteem en de logistiek van het halen en brengen van boeken naar locaties op zich. En lokaal worden de kosten voor huisvesting, personeel en aanschaf van boeken gesubsidieerd. Met de certificering mogen we daar de komende tijd weer op rekenen."

AUDIT Voor de audit moest in april al een behoorlijk aantal documenten ingestuurd worden en in juli volgden twee dagen met interviews. Wolterbeek: ,,Onze hele organisatie is doorgelicht. Dan moet je denken aan onze bedrijfsvoering, of onze doelstellingen specifiek genoeg zijn, met welke partners we samenwerken en of we zorg dragen voor onze medewerkers. Medewerkers van de frontoffice, educatie, cultuur, programmering en van het management zijn gehoord, net als de verantwoordelijke wethouder en ambtenaar. De instantie die de audit deed was onder de indruk. Vooral van de transparantie van onze organisatie en onze rol in de lokale netwerken. Ook ons personeelsbeleid werd positief beoordeeld. Voor mij niet echt een verrassing, we werken er met z'n allen hard voor. Maar het is erg leuk om dat weer bevestigd te krijgen." Na de zomervakantie volgt het officiële rapport.

GOED NIEUWS Wolterbeek ontving meer goed nieuws deze week. Maandag bleek uit de bespreking van de kadernota in de gemeenteraad, dat de bibliotheekfuncties in Amerongen en Maarn ook behouden blijven: ,,Daarmee neemt de raad de uitkomsten van de enquêtes onder inwoners over. Voor de duidelijkheid wil ik wel zeggen dat de voorgestelde bezuiniging voor Z-O-U-T wel blijft bestaan. Met wethouders Waaldijk en Broekhuis ben ik in overleg en kijken we waar er bezuinigd kan worden. In Amerongen kan het betekenen dat de bieb in ruimte kleiner wordt. In Maarn zullen we moeten onderzoeken hoe we de bibliotheekfunctie behouden in het nieuw te bouwen multifunctionele centrum."

TOEKOMST Voor de toekomst ziet Wolterbeek de bibliotheek als onmisbare plek binnen de gemeenschap: ,,Elk dorp, hoe klein ook, heeft een centrale plek nodig. Een plek waar je mensen ontmoet en waar je terecht kunt met je vragen. Precies op die plek willen we zijn met een bibliotheek. Wij zijn er voor lezen, leren, informeren, ontmoeten en debatteren. In de toekomst zie ik veel mogelijkheden voor dialoogtafels, zoals onlangs in Leersum. Ook zullen we activiteiten blijven organiseren, zoals de zoute inval of interessante lezingen en blijven we mensen helpen om digitaal vaardiger te worden. Onze collectie zal steeds meer passen bij de behoefte van onze klanten. Ons systeem houdt per locatie bij welke boeken er geleend worden en bij aanschaf van nieuwe boeken kunnen we zo steeds aansluiten bij de wens van onze lezers."