• Lex van Lieshout / ANP XTRA

'Bezuinigen op dorpsteams kost geld'

HEUVELRUG Een drastische bezuiniging op de sociale dorpsteams heeft grote gevolgen, niet alleen voor het personeel maar ook voor inwoners. Dat blijkt uit een memo van het college aan de Heuvelrugpolitiek. De wachttijden voor zorgvragen zouden fors oplopen en de gemeente zou niet meer aan zorgvuldigheidseisen van de Wmo en de Jeugdwet kunnen voldoen.

Michiel Schaaij

Raadslid Gera Hensbergen (BVHlokaal) vroeg eerder dit voorjaar aan wethouder Hans Waaldijk (Open) om de consequenties in kaart te brengen van een bezuiniging van een miljoen euro op de sociale dorpsteams. Volgens Waaldijk zou een derde van de 52 medewerkers ontslagen moeten worden en daarmee komt het gemeentelijke zorg- en welzijnsbeleid in gevaar.

KOSTENVERHOGEND De wethouder voorspelt verder dat de gemeente door zo'n drastisch bezuiniging de wettelijke termijnen voor zorgaanvragen gaat overschrijden en dat de resterende medewerkers onvoldoende tijd hebben om goed met inwoners in gesprek te gaan. Naar verwachting zou daardoor in sommige gevallen te dure zorg worden toegewezen, waardoor de budgetkorting ,,een netto groot kostenverhogend effect heeft".