• Archief BDUmedia

'Bezuinigen gaat pijn doen'

HEUVELRUG De politiek houdt zich nog even op de vlakte over de uitkomsten van de bezuinigingsenquête. In de raadsbijeenkomst van maandagavond zwaaiden de meeste partijen de deelnemende inwoners lof toe. Maar welke consequenties aan de uitslag van de enquête worden verbonden, bleef voor het grootste deel in nevelen gehuld.

Michiel Schaaij

GEEN MEERDERHEID Duidelijk werd wel, dat er in de gemeenteraad geen meerderheid te vinden is die de bibliotheken in Amerongen en Maarn wil sluiten. Dat wil echter niet zeggen, dat bibliotheekdirecteur Mariet Wolterbeek tevreden achterover kan leunen. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) wil vasthouden aan de aangekondigde bezuinigingspost, maar wat hem betreft mag de bibliotheek die ombuiging zelf invullen.

TOEGEVING Ook raadslid Ron van der Laan (VVD) vindt dat gezocht moet worden naar mogelijkheden om fors op de bibliotheken te bezuinigen, zonder dat de filialen in Amerongen en Maarn hun deuren moeten sluiten. Die politieke toegeving is het resultaat van de storm van protest en publiciteit over de dreigende bibliotheeksluiting. Uit de gehouden enquête bleek eveneens, dat er onder inwoners nauwelijks steun is voor die maatregel.

VERWACHTINGEN Je kunt niet inwoners om hun mening vragen en dat vervolgens negeren, is de gedachte die in en rond de raadzaal overheerste. SGP-er Gert-Jan van den Brink prees de ,,ontzagwekkende betrokkenheid" van inwoners. ,,Maar daarmee hebben we wel verwachtingen gewekt. Er is a gezegd, nu zullen we ook b moeten zeggen", aldus Van den Brink.

PIJN Verder bleek uit de reacties, dat inwoners van andere Heuvelrugdorpen zich achtergesteld voelen bij Doorn. ,,Daar zit pijn en ik vind dat we het daarover moeten hebben", zei D66-raadslid Erik van Buiten. Volgens Dick Karssen (ChristenUnie) bestaat buiten het Doornse cultuurhuis ten onrechte het beeld, dat er in het bestuurscentrum dure recepties worden gehouden en dat er in dure auto's wordt gereden. ,,We hebben dus huiswerk te doen", aldus Karssen.

SCHERP In een ongekend scherp eindwoord maakte burgemeester Frits Naafs de gemeenteraad duidelijk, dat de komende bezuinigingsronde geen pretje zal worden. ,,Het gaat niet een beetje pijn doen, maar het gaat erge pijn doen", zo beet hij de raadsleden toe. De meeste raadsleden beseffen intussen wel, dat de tijd aanbreekt om kleur te bekennen. Waar de hardste klappen gaan vallen, zal  de komende maanden duidelijk worden.