• Stichting Tussen Heuvelrug & Wetering

Bezorgd over de Heidetuin

DRIEBERGEN De gemeente wil de Heidetuin van de hand doen. Het 60 jaar oude natuurterrein op de hoek van de Arnhemsebovenweg en de Wethouder Verhaarlaan kampt met achterstallig onderhoud. De noodzakelijke opknapbeurt zou een slordige 200 duizend euro kosten en dat geld wil de armlastige Heuvelruggemeente er niet voor uittrekken.

Michiel Schaaij 

Raadsleden van Open, D66 en de ChristenUnie zijn bezorgd over de staat van onderhoud en willen dat ook toekomstige generaties van de Heidetuin kunnen blijven genieten. ,,Wat kan de gemeente doen om de tuin op de juiste wijze in stand te houden", vroeg D66-er Erik van Buiten maandagavond in de raadscommissie aan het college. Hij wil dat de gemeente een langetermijn strategie voor het behoud bedenkt.

TELOORGANG Aanleiding voor de politieke vragen was een verontruste e-mail, die een bezoeker uit Amersfoort onlangs aan de gemeenteraad stuurde. Die schreef verbijsterd te zijn door de teloorgang van het ooit zo aantrekkelijke natuurparkje. ,,Wat wij zagen was ronduit droevig en ontluisterend voor Driebergen", aldus de teleurgestelde bezoeker.   

AANFLUITING De briefschrijver vindt dat de Heidetuin een aanfluiting voor de gemeente is geworden en toonde zich geschokt door het huidige aanzicht van park: ,,onooglijke vlaktes met wild gras, deels kapotte bruggetjes, stukken totaal ontbrekende of verrotte padmarkering en gespleten conifeerpartijen. Hef de boel dan liever op, want elke dag méér achterstallig onderhoud maakt de kosten van herstel duurder." 

GEEN GELD De Heidetuin wordt nu onderhouden door de gemeente, de BIGA en vrijwilligers van de vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) zit meer geld voor deugdelijk onderhoud er vanwege de slechte financiële situatie van de gemeente niet in. Wel ziet hij mogelijkheden om het terrein aan een andere partij over te doen.

SUBSIDIE Een vereniging of stichting zou voor het opknappen van de tuin een subsidieverzoek bij verschillende fondsen en instanties kunnen indienen. Volgens Boonzaaijer heeft de gemeente wat dat betreft minder mogelijkheden. Hij zegt actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om de Heidetuin over te dragen.