• Rik Wesseling is gek op zijn beesten en gaat vol voor dierenwelzijn in zijn nieuwe plannen

    Wilco Willemse

'Bewonerscomité wil het niet horen'

LEERSUM Vorige week maandag was het een drukte van belang in De Binder in Leersum. De gemeenteraad liet zich er voorlichten door voor- en tegenstanders van de uitbreiding van de boerderij van Rik Wesseling. Wethouder Rob Jorg heeft 'ruimtelijke ordening' in zijn portefeuille en zette de feiten namens het college van b en w op een rijtje. Hij deed daarna de raad de aanbeveling om vergunning te verlenen, omdat volgens het college de aanvraag op alle punten voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Na Jorg was Wesseling zelf aan de beurt en daarna was het woord aan het Bewonerscomité Leersum Zuid die met zeven insprekers hun bezwaren probeerde duidelijk te maken.

Wilco Willemse

Rik Wesseling boert aan de Nieuwe Steeg in Leersum. Eerst deed hij dat samen met zijn vader en nu is hij alleen verantwoordelijk voor het bedrijf: ,,Het is een prachtvak, ik ben trots op mijn bedrijf en werk er graag hard en veel voor. In de loop der jaren is het hier steeds groter geworden en hebben we het bouwblok van de buren er bij gekocht. Nu is het tijd om een boerderij voor de toekomst neer te zetten. Boer zijn is niet meer hetzelfde als veertig jaar geleden. Vroeger zaten hier twintig koeienboeren, nu ben ik de enige nog. Je moet mee in de voorhoede. Als je achteraan loopt, red je het niet en als je bij de middenmoot hoort, zak je door de afvallers vanzelf naar achteren. In de plannen zoals ze er nu liggen, probeer ik voor iedereen tot het maximaal haalbare te komen. Uiteraard voor mijn bedrijf, maar ook voor het welzijn van mijn dieren, voor het milieu en de omgeving."

ANGST EN ONWETENDHEID Juist die omgeving komt fel in opstand en probeert cijfermatig de uitbreidingsplannen van de boer onderuit te halen. Wesseling: ,,Het bewonerscomité is bang voor de plannen en ergens snap ik dat wel. Maar uit angst en onwetendheid leggen ze getallen op tafel die niet kloppen. Als aanvrager van de vergunning om uit te breiden, moet ik alles door laten rekenen. Van oppervlaktes en dierenaantallen tot uitstoot van geur, fijnstof en ammoniak en geluidsoverlast. En als ik niet aan de norm voldoe, wordt de aanvraag afgewezen, zo simpel is het. Ik zou dus wel gek zijn een plan te maken waarvan ik weet dat het niet goedgekeurd wordt.

Er wordt gegoocheld met getallen door het bewonerscomité. In dierenaantallen wordt mijn bedrijf in de plannen groter. Maar in plaats van fokzeugen krijgen we als het aan mij ligt vleesvarkens en biggen. Iedereen begrijpt toch dat een big niet dezelfde hoeveelheid uitstoot levert dan een fokzeug? Voor maximale geuruitstoot geldt voor een fokzeug het getal 27,9 en voor een vleesvarken 12,7 en een big 4,3. Dat zijn de getallen die door mij maar ook door de wetgever gebruikt worden. Maar het bewonerscomité wil het niet horen en dat is jammer. De eerste aanvraag deed ik al in 2008, we zijn inmiddels tien jaar verder en het gaat nog wel even duren ben ik bang."

VERBETERING Wesseling houdt in zijn plannen rekening met nog veel meer factoren die volgens hem beter zijn voor iedereen: ,,Nu heb ik nog asbest daken en die wil ik graag verwijderen. Ik bouw mijn nieuwe stallen twee keer zo ver weg van de huizen die tegenover mijn boerderij staan en mijn dieren krijgen meer ruimte en betere leefomstandigheden. Ook heb ik afgesproken dat ik bij goedkeuring ga werken met de best beschikbare milieutechniek van dat moment. En uit alle berekeningen blijkt dat dat dan een verbetering is voor het welzijn van mijn dieren, het milieu, de geuruitstoot en de volksgezondheid."