• De technische recherche doet sporen- en buurtonderzoek.

  Edith Hazelzet
 • Albert Heijnmanager Nico Spierenburg en collega halen de voorraad op
  die door de omstandigheden aan de Rijksstraatweg werd gelost.

  Edith Hazelzet
 • Leersumer motoragent Paul Vogt helpt AH een handje terwijl hij ondertussen telefonisch een tip krijgt.

  Edith Hazelzet
 • AH-eigenaar Klaas-Jan Koelewijn is zelf ter plekke om de rommel op te
  ruimen.

  Edith Hazelzet
 • Edith Hazelzet
 • Een van de woonblokken die tijdens het veiligstellen van het explosief
  werd ontruimd.

  Edith Hazelzet
 • Het moment nadert dat bewoners naar huis mogen

  Edith Hazelzet
 • De geëvacueerde bewoners worden door gemeente, vrijwilligers en
  politie opgevangen in De Schermerij.

  Edith Hazelzet
 • De woningen zijn vrijgegeven, bewoners mogen naar hun appartementen terugkeren.

  Edith Hazelzet
 • Schuifelend over de gladde straten van De Schermerij naar de
  Bijenkorf.

  Edith Hazelzet

Bewoners winkelcentrum willen af van pinautomaat (update)

LEERSUM De Leersumers die vanwege de poging tot plofkraak vrijdagochtend uit hun woningen werden geëvacueerd, waren goed te spreken over de opvang. Wel gaven zij aan huiverig te zijn voor de aanwezigheid van de pinautomaat in de buurt van hun woning, en de risico's die dit met zich meebrengt. Na drie inbraken in anderhalf jaar, waaronder een geslaagde plofkraak, willen zij af van deze onveilige situatie. Albert Heijn onderzoekt met alle betrokken partijen wat de mogelijkheden zijn.

Edith Hazelzet

GOEDE SFEER In woonzorgcentrum De Schermerij werd de meerderheid van de geëvacueerde Leersumers opgevangen door speciaal getrainde gemeentemedewerkers van het team Bevolkingszorg, dat bij calamiteiten wordt opgeroepen. Sommigen bewoners gingen liever naar familie en vrienden. Albert Heijn Leersum regelde bevoorrading vanuit de Doornse vestiging, zodat zij de mensen konden voorzien van een royaal ontbijt. En burgemeester Naafs kwam langs om hen een hart onder de riem te steken. Over het algemeen was men blij dat de situatie zo serieus werd opgepakt en dat er efficiënt werd gehandeld. Een enkeling zat er in ochtendjas, en één echtpaar trok zich terug op een rustig plekje vanwege hun kat in een mandje. De stemming in de koffiekamer van de De Schermerij was rustig, en de sfeer kwam bijna gezellig over, mede door de kerstversieringen. De bewoners, waarvan de meesten op leeftijd, waren dankbaar dat ze zo goed werden opgevangen. Problemen rond benodigde medicijnen werden adequaat opgelost, ondanks het feit dat de apotheek niet te bereiken was. Er werd naar Ede heen en weer gereden om een en ander op te halen. Winkelpersoneel van onder meer het Kruidvat werd ook opgevangen in De Schermerij, aangezien zij hun pand niet in mochten.

NIET WEER HÈ De bewoners waren het er onderling over eens dat er iets moet gebeuren met de ING pinautomaat. Drie inbraken in anderhalf jaar, waaronder een geslaagde plofkraak, is teveel van het goede. Een aantal mensen herinnert zich nog levendig hoe zij in de zomer van 2016 rechtop overeind in hun bed zaten door de explosie. Ook nu werden omwonenden wakker. ,,Ik hoorde rond drie uur ineens geschreeuw. 'Politie, politie!' werd er geroepen," vertelt Marloes die boven de verloskundigenpraktijk woont. ,,Daarna hoorden we een brommertje wegrijden," vult haar partner Heero aan. ,,Vanuit ons appartement hebben we geen uitzicht op de winkels, maar we hoorden al snel een helikopter." Marloes checkte op internet of er iets aan de hand was, maar kon niets vinden en was gerustgesteld. Om zes uur werd er echter aangebeld door de politie en moesten ze hun woning verlaten. Marloes: ,,Toen was ik wel even in paniek. Ik stond op het punt om naar mijn werk te gaan, en Heero stond onder de douche. Maar ik was vooral ook heel kwaad. Niet weer die pinautomaat, hè? dacht ik." Dat geeft de algemene stemming onder de bewoners in De Schermerij goed weer; men is er klaar mee.

OPLOSSING NODIG ,,De pinautomaat staat vol in het zicht achter het raam," vertelt Heero. ,,Ik begrijp dat Albert Heijn gaat verbouwen. Zorg er dan meteen voor dat die automaat straks achterin het pand komt. Zoals het nu is, zou ik er buiten elke nacht een batterij winkelwagentjes aan kettingen voor zetten. Je moet hindernissen opwerpen, zodat het meer tijd kost om erbij te komen." Ook richting burgemeester Naafs werden de zorgen rondom de pinautomaat - de enige nog in het winkelcentrum - uitgesproken. Tegen half negen wordt een enkele bewoner ongedurig. ,,Ik wil naar huis terug. Ik zie personeel van Albert Heijn naar binnen gaan. Dat wij nog niet naar huis mogen, slaat nergens op vind ik," aldus een van hen. Een kwartier later is het zover. De linten worden een voor een verwijderd door agenten, die lichtelijk onderkoeld zijn na het urenlange wachthouden in de kou. In kleine groepjes schuifelen de oudere bewoners achter hun rollator over de gladde stoepen voorzichtig naar hun huis. De winkels openen een voor een behalve de supermarkt waar nog sporenonderzoek plaatsvindt.

OPRUIMEN Ondertussen wordt bij Albert Heijn na het vertrek van de technische recherche hard gewerkt om de schade op te ruimen, en de winkel zo snel mogelijk te kunnen openen. Eigenaar Klaas-Jan Koelewijn veegde zelf de glasscherven op, terwijl manager Nico Spierenburg de geïmproviseerde bevoorrading vanaf de Rijksstraatweg in goede banen leidde. Een waardetransportmedewerker kwam de pinautomaat leeghalen, waarmee het duidelijk werd dat de kraak niet was geslaagd. Tegelijkertijd werd het veiliggestelde explosief naar de Leusderheide gereden om daar tot ontploffing te worden gebracht. Nietsvermoedende Leersumers, die boodschappen kwamen doen, keken verbaasd op van de gesloten Albert Heijn. Ook zij vinden dat er iets iets moet gebeuren om de kans op nieuwe plofkraken te verkleinen, na deze tweede poging in veertien dagen.

SUCCESVOL PROTEST Aan de Torenzichtlaan in Leersum, bij hetzelfde winkelcentrum, hebben bewoners in 2016 met succes gestreden tegen de komst van een pinautomaat onder hun appartementen. In het voormalige pand van de ABN AMRO-bank wilde de Rabobank er een plaatsen. Bewoners gingen gesteund door de juridisch adviseur van hun VVE het gesprek aan met de directie van Rabobank Rijn en Heuvelrug. Ron Tichelaar, voorzitter van het Dorpsnetwerk Leersum en bewoner van het betreffende appartementencomplex, is blij dat het plaatsen van de pinautomaat vervolgens niet doorging, maar betreurt dat het niet tot een zitting kwam van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente. ,,Hierdoor is ons bezwaarschrift niet behandeld en is er geen uitspraak gedaan over de (on)wenselijkheid van een pinautomaat in een woonomgeving, en de daarmee samenhangende kans op lichamelijk en materieel letsel voor omwonenden. Deze toetsing aan de (gemeente)wet wat betreft redelijke eisen aan welzijn en veiligheid van burgers heeft niet plaatsgevonden, en had misschien van invloed kunnen zijn op de situatie van de bewoners rond de ING-automaat in Albert Heijn."

HET MOET ANDERS Een paar dagen later is de rust in het winkelcentrum redelijk teruggekeerd. Albert Heijn-manager Nico Spierenburg bezocht zaterdag veertig huishoudens rond de supermarkt, met onder andere bloemen, ook namens ING. ,,Op twee mensen na heb ik iedereen gesproken. De meesten waren wel over de schrik heen, maar een aantal blijft ongerust vanwege de aanwezigheid van een pinautomaat in de buurt van hun woning. Zeer begrijpelijk na drie incidenten." De pinautomaat was overigens niet meer te gebruiken en werd op vrijdagmiddag door de ING verwijderd. Als het aan Albert Heijn ligt komt de pinautomaat - "als deze al terugkeert" - zeker niet op dezelfde manier terug. ,,Ik zou mezelf dan niet in de spiegel durven aankijken. De veiligheid van omwonenden gaat voor alles," zegt Spierenburg. ,,We zijn met de eigenaar in overleg met ING, de burgemeester en Ahold om tot een zo veilig mogelijke oplossing te komen. We gaan daarbij niet over één nacht ijs, en zullen een aantal opties zorgvuldig onderzoeken. Er is bijvoorbeeld ervaring met rolluiken rond het apparaat na sluitingstijd." Verplaatsing naar een plek dieper in het pand is niet aan de orde volgens Spierenburg. ,,ING heeft daar de ervaring mee dat het het aantal kraken niet verminderd. Bovendien lopen de geldlopers van de waardetransporteur daarmee meer risico, dus dat is geen oplossing. We zullen het moeten zoeken in het moeilijker bereikbaar maken en meer aan het zicht onttrekken van de pinautomaat, als deze terugkeert. Natuurlijk wordt het door klanten en omwonenden ook erg gewaardeerd dat zij hier - voor velen op loopafstand - geld kunnen opnemen."

REACTIE ING De ING laat bij monde van woordvoerder Robert Gunther weten dat de bank veiligheid rond bankieren, van betaalpas tot kantoor, zeer serieus neemt. ,,Zo ook de veiligheid rondom onze geldautomaten. Dit hebben we altijd gedaan en blijven we ook doen. We nemen continu maatregelen om geldautomaten onaantrekkelijk te maken voor criminelen. We vinden het vervelend voor de bewoners die overlast hebben ondervonden van deze mislukte plofkraak. Een ING-vertegenwoordiger en de ondernemer van het Albert Heijn-filiaal hebben samen alle getroffenen benaderd en een bos bloemen overhandigd voor alle ongemak. We gaan in overleg met de Albert Heijn-ondernemer over het terugplaatsen van de automaat op een goede manier. Zoals altijd kijken wij daarbij ook naar de veiligheidssituatie."