• Bewonerscomité Leersum Zuid

Bewoners bang voor komst extra varkens

LEERSUM De voorgenomen uitbreiding van een veehouderij aan de Nieuwe Steeg zorgt voor onrust onder bewoners van Leersum Zuid. Volgens woordvoerder Ruud Schothorst van de actievoerende omwonenden staat hen een onaanvaardbare toename van zowel de geuroverlast als de uitstoot van fijnstof te wachten. Bewoners verzetten zich met hand en tand tegen de uitbreidingsplannen.

Michiel Schaaij

STANK ,,De overlast is nu al groot," zegt Schothorst. Vanwege de stank slapen bewoners soms met hun ramen dicht en vanwege het fijnstof hebben COPD-patiënten het zwaar te verduren. Het Bewonerscomité Leersum Zuid zegt dat enkele omwonenden moeite hebben om hun huis verkocht te krijgen. Potentiële kopers zouden afhaken zodra ze de uitbreidingsplannen voor de veehouderij aan de overkant van de Nieuwe Steeg zien.

BOERENSLIMHEID Maar wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) ziet geen onoverkomelijke bezwaren. Als het aan hem ligt, mag veehouder Wesseling het aantal vleesvarkens in zijn bedrijf verhogen van 2171 naar 4170. Die toename met 1999 dieren is niet willekeurig gekozen, want bij een toename van 2000 varkens zou een zogenoemde milieueffectrapportage opgesteld moeten worden. ,,Boerenslimheid" noemt Schothorst dat.

KRITIEK Het Bewonerscomité Leersum Zuid is niet te spreken over de handelwijze van de gemeente. Die zou slecht met omwonenden communiceren en procedurele fouten maken. Schothorst en zijn medestanders sturen daarover nog deze week een brief op poten naar het gemeentekantoor. Verder hebben bewoners kritiek op de manier waarop de toekomstige geuruitstoot aan de Nieuwe Steeg is berekend.

ONDER VUUR Er wordt gebruik gemaakt van de verkeerde aannames, zegt Schothorst. Hij wijst erop, dat er twee veehouderijen aan de Nieuwe Steeg zijn gevestigd en dat de overlast zich dus opstapelt. Verder is de effectiviteit van luchtreinigers recent onder vuur komen te liggen. Volgens Schothorst maakt de Leersumse veehouder gebruik van zogenoemde combiluchtwassers. Die blijken aanzienlijk minder effectief dan eerder werd aangenomen.

IN OPSPRAAK Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) informeerde de Tweede Kamer begin deze maand over een onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). Volgens de wetenschappers bedraagt de gemiddelde geurverwijdering van de in opspraak geraakte installaties slechts 40 procent. Dat is veel minder dan waarmee tot dusver rekening werd gehouden. Ook de ammoniakuitstoot wordt door de combiluchtwassers aanzienlijk minder teruggebracht dan is voorgespiegeld.

GEMEENTERAAD Enkele gemeenten in Noord-Brabant zouden daarom al minder scheutig zijn met vergunningen voor varkensboeren die de combiluchtwasser gebruiken. Hoe Utrechtse Heuvelrug hier mee omgaat, is nog niet duidelijk. Wethouder Boonzaaijer verklaarde afgelopen week nog tegenover deze krant, niet te weten of de Leersumse veehouder inderdaad met combiluchtwassers werkt. Maar vanwege de nieuwe informatie is een raadsbijeenkomst over de kwestie inmiddels uitgesteld.

AFWEGING Overigens zegt Schothorst best begrip te hebben voor zijn vee-houdende overbuurman. ,,Ik heb respect voor hem, want hij werkt zich een slag in de rondte. Maar uiteindelijk moet de gemeente de belangen van één veehouder afwegen tegen de belangen van honderden omwonenden, die angst hebben voor hun gezondheid en last hebben van de stank."