Bewoners Arnhemsebovenweg vrezen omrij-effect

Michiel Schaaij

 

 

DRINGEND De bewoners voorspellen dat door de eenzijdige maatregelen op de Hoofdstraat veel automobilisten eieren voor hun geld zullen kiezen. Zonder aanvullende maatregelen wordt de Arnhemsebovenweg een aantrekkelijk alternatief voor automobilisten van en naar Zeist of de A12, zo is de gedachte. In een e-mail aan het college en aan de gemeenteraad doen bewoners een dringend verzoek om snelheidsremmers in hun straat. Ze vinden het onjuist dat zij onevenredig veel last gaan ondervinden van het recente Hoofdstraat-besluit.

 

NIET DRUKKER Verkeerswethouder Henk Veldhuizen wil vooralsnog geen toezeggingen aan de verontruste omwonenden doen. Hij denkt dat het wel mee zal vallen met de toenemende verkeersdruk. ,,De vernieuwde Hoofdstraat gaat beter doorstromen dan hij nu doet. Er is geen aanleiding om te verwachten dat het op de Arnhemsebovenweg drukker gaat worden", aldus de wethouder.

 

TELLING Maatregelen op lange termijn sluit het college echter niet uit. De gemeente laat verkeerstellingen op de Arnhemsebovenweg uitvoeren. Nadat het project op de Hoofdstraat is afgerond, wordt de telling herhaald. Veldhuizen: ,,als de metingen straks toch zouden uitwijzen dat het echt drukker is geworden, moeten we maar eens kijken hoe we dat op gaan lossen".