• Marc Hofstra.

    Beter Zeist
  • Wim Hoek.

    Beter Zeist
  • Beter Zeist

Beter Zeist: 'Heuvelrug en omgeving voortaan Geopark'

HEUVELRUG Marc Hofstra en Wim Hoek vertellen donderdag 4 oktober over het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug en over de ontstaansgeschiedenis van dit unieke gebied. Wat maakt de Heuvelrug met de randgebieden bijzonder? Waarom wordt de status Unesco Global Geopark nagestreefd?

De sprekers nodigen de toehoorders van harte uit om aan te geven welke plekken dit gebied zo bijzonder maken en willen graag in gesprek over de bijdragen die ze als bewoner, ondernemer, scholier, enz. aan de realisatie van het Geopark Heuvelrug kunnen leveren.

GEOPARK Een Geopark is een gebied waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een Geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal zichtbaar. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan.

SPREKERS Wim Hoek is hoofddocent fysische geografie aan de Universiteit Utrecht en lid van Adviescommissie Geopark Heuvelrug en zal vooral ingaan op het ontstaan en de ondergrond van de Heuvelrug en omgeving. Marc Hofstra is voorzitter van de stichting Geopark Heuvelrug en mede-initiatiefnemer van het Geopark Heuvelrug; hij vertelt alles over het traject naar de kwalificatie Geopark.

Ruim twee jaar geleden hebben enkele inwoners van Zeist, vanuit stichting Beter Zeist, het initiatief gestart om voor dit hele gebied de Unesco-kwalificatie Geopark te verkrijgen. De kwalificatie beoogt (h)erkenning van al deze belangrijke waarden en een duurzame ontwikkeling. In het kader van "Samen Duurzaam Zeist" steunt de gemeente Zeist dit burgerinitiatief.