• Toussaint Kluiters

'Betalen per vuilniszak geen goed systeem'

HEUVELRUG Wethouder Hans Nijhof (fractie Open) staat niet te springen om inwoners een afvalstoffenheffing per gevulde vuilniszakken te laten betalen. Dat zogenaamde Diftar-systeem wordt wel in Veenendaal en sommige andere gemeenten toegepast en kwam als één van de mogelijkheden ter sprake bij de evaluatie van het afvalbeleid in Utrechtse Heuvelrug.

Michiel Schaaij

Maar het beprijzen van restafval leidt elders tot afvaldumpingen op ongewenste plekken in de openbare ruimte en in de natuur. ,,Mensen gooien hun zak restafval over de schutting bij de buren, dan mogen die ervoor betalen. Of ze mikken het gewoon ergens in de berm of in het bos", aldus Nijhof. ,,Daar zit deze gemeente niet op te wachten."

PROBLEMEN Verder levert het Diftar-systeem in andere gemeenten problemen op met de afvalscheiding en -verwerking. Als er aan elke zak met restafval een prijskaartje hangt, verstoppen sommige inwoners hun vuilnis soms onderin de kliko voor het papier- of groenafval. Nijhof zegt ook dat soort toestanden in Utrechtse Heuvelrug liever te voorkomen.

POLITIEK Overigens wordt het idee van beprijzing van restafval wel meegenomen naar de politieke afweging in de gemeenteraad. Die buigt zich later deze winter over de ervaringen met het huidige afvalbeleid van de gemeente. Daarin worden ook de uitkomsten meegenomen van de inwonersavond over afvalscheiding en over de toekomstige afvalinzameling.

MAATREGELEN Volgens cijfers van de gemeente is de hoeveelheid ongescheiden afval inmiddels gedaald van 214 naar 150 kilo per Heuvelrugger. Het is de bedoeling om die hoeveelheid verder terug te brengen naar 100 kilo per inwoner. Om dat te bereiken denkt Nijhof na over maatregelen die het voor inwoners gemakkelijker maken, een deel van het gescheiden afval zelf naar de milieustraat te brengen. Eén van de opties is om de zaterdagopenstelling van de gemeentewerf aan de Velperengh in Doorn te verruimen. ,,Dat is toch de dag waarop mensen tijd hebben om met dit soort dingen aan de gang te gaan", aldus de wethouder.