• Corina Blommendaal
  • Corina Blommendaal

Betaalbare opvang voor alle kinderen

HEUVELRUG Sinds deze maand biedt de gemeente Utrechtse Heuvelrug een peutertoeslag voor inwoners met kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Zo wordt het voor alle peuters mogelijk om spelenderwijs verschillende vaardigheden te leren. Dat is volgens deskundigen een belangrijke voorbereiding op de basisschool.

Corina Blommendaal

Waar het vroeger veel voorkwam dat een kind tot 4 jaar bij zijn moeder thuis was en niet veel met de buitenwereld te maken had, is het inmiddels duidelijk dat het juist goed is voor de ontwikkeling van een kind om een aantal dagdelen per week met andere kinderen samen te zijn.

,,Zo voorkom je achterstanden op het gebied van taal en sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals hoe je je in een groep gedraagt en hoe je omgaat met conflicten", legt Pauline de Weerd uit. Zij is sinds augustus teamleider van de peuterspeelgroepen bij Kinderopvang SKDD. Ze heeft contacten met de gemeente, de regionale consultatiebureaus en dorpsteams om er samen voor te zorgen dat de gezinnen met peuters die in aanmerking komen voor de nieuwe subsidieregeling zichtbaar worden. ,,Toen ik hier kwam werken heb ik vrij snel contact gezocht met de gemeente om aandacht te vragen voor de peuteropvang. Gelukkig zag men meteen het belang hiervan in en was de subsidie vrij snel rond."

DRIE SOORTEN SUBSIDIE In feite zijn er nu drie soorten subsidie voor peuters: de kinderopvangtoeslag, voor ouders die beide werken; de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-subsidie), waarbij ouders een klein deel betalen en de rest door de gemeente aangevuld wordt; en sinds kort de peutertoeslag voor de peuters die tot nu toe thuis waren. ,,Naast de twee al bestaande vormen, proberen we met de nieuwe subsidie ouders van peuters die nu voornamelijk thuis zijn te bereiken Om duidelijk te maken dat het nu mogelijk is om hun kind naar een peutergroep te laten gaan. Elke peuter heeft het recht zich te ontwikkelen, dat is zo belangrijk."

Voor de VVE-toeslag krijgen kinderen bij het consultatiebureau een indicatie als ze bijvoorbeeld een taalachterstand hebben of omdat ze thuis geen Nederlands praten. Deze kinderen mogen drie keer in de week komen en krijgen een taalprogramma aangeboden.

OUDERWETSE VORM Soms spelen er allerlei praktische factoren, zoals gebrek aan vervoer en financiën een rol om af te zien van peuteropvang. Vaak is hier een oplossing voor te vinden, zeker nu de financiële drempel een stuk lager ligt. ,,Eigenlijk is het de ouderwetse vorm van opvang, toen kinderdagverblijven nog niet bestonden", vertelt Dorien de Best, Project PR coördinator bij SKDD. ,,Toen gingen veel kinderen naar de peuterspeelzaal en betaalden ouders daar heel weinig voor. De Utrechtse Heuvelrug had dat niet meer omdat dat met de wet Kinderopvang qua geldstroom veranderd is. Wat er in feite gebeurt, is dat we de reguliere peuteropvang weer mogelijk maken. Ik denk dat veel ouders het idee hebben dat opvang voor hun peuter te duur is en ze hun kind daarom thuis houden." Dankzij de nieuwe subsidie en de inkomensafhankelijke bijlage hoeven ouders zelf in de meeste gevallen nog maar een kleine bijdrage te betalen.

SCHOLING De pedagogisch medewerkers van SKDD zijn extra geschoold om kinderen op cognitief-, motorisch- en sociaal-emotioneel gebied nog beter te kunnen geven wat belangrijk voor ze is zodat ze goed voorbereid zijn op de basisschool. ,,Het is fijn als een kind zoveel mogelijk op gelijk niveau in kan stappen", benadrukt Dorien. ,,Op school komt een kind meteen in een groep met veel andere kinderen. Het onderwijs is tegenwoordig zo ingericht dat er zoveel van kinderen verwacht wordt en leerkrachten echt goed kunnen merken of kinderen op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zijn geweest. Deze kinderen kunnen vaak makkelijker meekomen, qua ontwikkeling of in sociaal opzicht. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen deze mogelijkheid nu heeft. In een peutergroep is er meer ruimte, tijd en aandacht per kind dan op school. Het spelen, ontdekken en de uitdagingen zijn goed voor peuters. Ze willen de wereld verkennen op een niveau dat hen op dat moment aanspreekt en ze leren al spelend."

Nu is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die van deze subsidie gebruik willen maken weten dat deze mogelijkheid er nu is. Vooral consultatiebureaus spelen hier een belangrijke rol omdat zij alle peuters in de regio regelmatig zien en volgen qua ontwikkeling. ,,Alle kinderen komen bij het consultatiebureau dus dat is echt een belangrijke speler in het veld", benadrukt Pauline. ,,In verband met de privacywetgeving is het moeilijk om de doelgroep die in aanmerking komt voor deze regeling rechtstreeks te bereiken. Daarom krijgen ze bij het consultatiebureau informatie mee zodat ze weten dat deze mogelijkheid bestaat."

Kinderopvang SKDD heeft plaats voor kinderen die in aanmerking komen voor deze toeslag. Dit is in de peuterspeelgroepen in Leersum, Driebergen en Doorn. Meer informatie www.skdd.nl/opvang/peutergroep/reguliere-peuteropvang.