• Archief BDUmedia

Bestuurscrisis bij Radio90FM

HEUVELRUG Het bestuur van de gesubsidieerde lokale omroep Radio90FM is uit elkaar gevallen. Drie van de vier bestuursleden zijn vorige week met onmiddellijke ingang opgestapt. Een verschil van inzicht over het beleid zou ten grondslag liggen aan het conflict. Vorige maand gooide het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) het bijltje er al bij neer. Die commissie moest beoordelen of de programma's van het radiostation voldoen aan de overheidseisen.

Michiel Schaaij

Het opgestapte bestuurslid Edo Janssen zegt zijn functie te hebben neergelegd, na een periode van tegenwerking door stafmedewerkers van het radiostation. ,,Ik had het gevoel door hen gegijzeld te worden", aldus Janssen. Penningmeester Daan van Ee, die nu als enig bestuurslid is overgebleven, reageert laconiek en wil geen nadere uitleg geven over het bestuursconflict. ,,Ik wil het verleden achter me laten en me alleen bezighouden met de toekomst¨, aldus Van Ee. Volgens hem staan het opstappen van de drie bestuursleden en de opheffing van het programmabeleidbepalend orgaan los van elkaar.

RADIOOTJE SPELEN Programmaleider Evert Wybenga houdt de kaken stijf op elkaar. Intussen zegt penningmeester Van Ee in gesprek te zijn met enkele kandidaat bestuursleden, die hij volgende maand hoopt te presenteren. Een eerdere kandidaat voor het voorzitterschap van Radio90FM heeft zich voor die functie teruggetrokken. Volgens ex-kandidaat Jean Kuit zou het bij de lokale omroep ,,niet moeten gaan om radiootje spelen, maar om een goede besteding van het subsidiegeld."

FUSIEPLAN Radio90FM wordt bekostigd door de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De streekomroep kwam vorig jaar in het nieuws door onenigheid over een toekomstige fusie met de lokale omroepen van Zeist en De Bilt. Burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug zijn voorstander van het fusieplan, dat is opgesteld door de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). Maar het station zelf ziet niets in een fusie.

LUISTERONDERZOEK Hoewel Radio90FM een verzorgingsgebied van 76 duizend inwoners bedient, is het nog maar de vraag hoeveel luisteraars daadwerkelijk op het radiostation afstemmen. Als voorwaarde voor subsidiëring eiste het Heuvelrugcollege in 2015 een luisteronderzoek, dat de populariteit van het station onder inwoners zou moeten aantonen. Als onderdeel van een grotere subsidie kreeg Radio90FM in mei van dat jaar een bedrag van 10 duizend euro voor het onderzoek.

ONVOLDOENDE Maar ruim twee jaar later liggen de resultaten nog steeds niet op tafel. Twee studentes van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen voerden vanaf december 2015 een luisteronderzoek uit als afstudeeropdracht. Maar de uitkomsten daarvan waren volgens het bestuur van Radio90FM van onvoldoende kwaliteit en werden nooit ingeleverd bij de gemeente. Penningmeester Van Ee hoopt dat hij komend najaar de resultaten van een nieuw onderzoek naar het Doornse gemeentekantoor kan sturen.