• Lex van Lieshout

Bestemmingsplan terrein De Basis Doorn kan ter inzage

DOORN Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Doorn, de Basis. De afronding van de herontwikkeling van het terrein aan de Woestduinlaan 87 en omgeving in Doorn komt daarmee weer een stap dichterbij.

Het bestemmingsplan maakt het door participatie ontstane plan voor de resterende opgave van de herontwikkeling van het terrein mogelijk. Het gaat om realisatie van vier appartementsgebouwen met in totaal honderd woningen, de sloop van het woonoord en nazorghotel en de aanleg van bos. Daarnaast worden de al gerealiseerde ontwikkelingen op het terrein, het gebouw van Stichting De Basis en de 18 paviljoenwoningen, voorzien van een passende bestemming. Daarbij is voor het gebouw van De Stichting een beperkte mogelijkheid voor een (toekomstige) uitbreiding opgenomen.

Wethouder Jorg: ,,De nog te realiseren woningen sluiten aan bij de opgave die we als gemeente hebben om de komende periode woningen te bouwen. De nieuwe woningen, appartementen met mogelijkheden tot (het afnemen van diverse vormen van) zorg, sluiten bovendien aan bij de actuele woon- en zorgwensen. De vier gebouwen met deze appartementen worden op zorgvuldige wijze ingepast in de omgeving, waarbij rekening is gehouden met het aangrenzende Natuur Netwerk Nederland. Uiteindelijk ontstaat op het terrein een gevarieerd woonaanbod met in totaal 118 woningen, waarvan ruim 38% in de sociale sector, is de oude bebouwing gesloopt en is nieuw bos aangelegd."

Het bestemmingsplan ligt binnenkort voor zes weken ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen over het plan worden ingediend. Daarna biedt het college het bestemmingsplan aan voor besluitvorming aan de gemeenteraad.