• Foto ter illustratie

    Archief BDUmedia

Bestemmingsplan buitengebied ter discussie

DRIEBERGEN De commissie die adviseert over milieueffecten veegt de vloer aan met berekeningen van de gemeente over het buitengebied van Driebergen. In het nieuwe bestemmingsplan willen burgemeester en wethouders alle agrarische bedrijven uitbreidingsmogelijkheden geven. Maar volgens de Commissie voor de milieueffectrapportage uit Utrecht zijn de sommetjes die de gemeente heeft gemaakt onnavolgbaar.

Michiel Schaaij

De gemeente besteedt te weinig aandacht aan de gevoelige natuur in het buitengebied, aldus de commissie in een vorige week verschenen toetsingsadvies. Driekwart van het buitengebied bestaat uit natuur en daarom krijgt Utrechtse Heuvelrug het nodige huiswerk. Voordat de politiek een besluit over het bestemmingsplan neemt, moet er een aanvulling op de milieueffectrapportage komen.

UITSTOOT Daarin moet onder andere worden gekeken naar de mogelijke negatieve effecten van een verhoogde stikstofuitstoot door de agrarische bedrijven. De adviescommissie raadt de gemeente aan, om aanvullende regels voor het landelijke gebied op te stellen. Die moeten ervoor zorgen dat het nieuwe bestemmingsplan binnen de grenzen van de Wet natuurbescherming blijft.

GEZONDHEID De adviseurs van de Commissie m.e.r. vinden verder, dat de gemeente in de onderbouwing van haar plan niet genoeg ingaat op de gezondheidseffecten. Vooral als ondernemers in de intensieve veehouderij overschakelen op een andere diersoort, zouden gevaren voor de volksgezondheid kunnen optreden. Daarbij wordt gedacht aan de toename van fijnstof, stankoverlast en zogenaamde zoönosen. Dat zijn van dier op mens overdraagbare ziekten, waaronder de beruchte Q-koorts.

ONAFHANKELIJK Ten slotte stelt de adviescommissie de landschappelijke gevolgen van de agrarische uitbreidingsmogelijkheden ter discussie. Wellicht onderschat de gemeente die effecten, zeggen adviseurs in hun rapport. Om het advies was gevraagd door de gemeenteraad. Die wilde een onafhankelijk oordeel, zodat het milieubelang goed kan worden meegewogen in het debat over het Driebergse buitengebied.