• Marc Satijn

Besluit opvolging wethouder van Dongen uitgesteld

HEUVELRUG Het besluit of de gemeente Utrechtse Heuvelrug het in de periode tot de verkiezingen in 2018 definitief moet doen met drie of vier wethouders, wordt uitgesteld. Sinds het terugtreden van wethouder Jan Willem van Dongen (D66) om gezondheidsredenen ontstond er een tweedeling binnen de Raad. Zijn eigen fractie en de Fractie Open wilden een vervanger, maar werden daarin tot op heden niet gesteund door de overige partijen. Nu krijgt de D66 toch een kans hun voorstel voor een vierde wethouder beter te motiveren. ,,Een vies politiek spelletje", aldus SP'er Jasper van Geijtenbeek.

 

Marc Satijn

 

Een opmerkelijk besluit, want in een vergadering op 18 mei liet een meerderheid van de Gemeenteraad doorschemeren voorstander te zijn van een drietal wethouders. Toch werd de discussie donderdagavond succesvol opnieuw opengegooid door de D66 en kwam de SGP-fractie zelfs met het idee om de bal terug te kaatsen richting die fractie. ,,Motiveer eerst beter waarom jullie een vierde wethouder willen en breng dit terug via een Beeld-, oordeel- en besluitvormingsprocedure (BOB)", aldus SGP-er Gert-Jan van den Brink. Dit voorstel werd uiteindelijk ook gesteund door de Raad, waardoor ze de kans krijgen met een nieuwe initiatiefvoorstel te komen.

 

GEDROCHT De kans is echter wel -in verband met de tijdsduur van deze BOB-procedure- dat het definitieve besluit pas nét voor of zelfs na de zomervakantie wordt genomen. ,,Wij zitten namelijk tot de nok toe vol in de agenda", aldus SP'er Jasper van Geijtenbeek. ,,Ik vind het bijzonder dat wij ineens iets moeten met deze Houdini-act. Een politiek gedrocht waar ik zeer mijn twijfels bij heb."

 

MINDERHEIDSCOLLEGE Mocht de Raad later toch voor drie wethouders stemmen, zou dit volgens D66'er Erwin Kamp een unicum zijn. ,,De twee grootste partijen -de VVD en D66- zijn dan uit het College verdwenen. En dat is staatskundig opmerkelijk, want dan zouden alleen de SGP, CDA en fractie OPEN nog maar zijn vertegenwoordigd: een minderheidscollege." Een gegeven dat volgens de drie nog zittende wethouders geen enkel probleem hoeft te zijn. Wethouder Henk Veldhuizen (CDA) liet eerder al weten dat het lang zal duren dat een nieuwe wethouder is ingewerkt en 'dat er geen grote beslissingen meer zullen worden genomen'. Ze kunnen het dus -als het aan hunzelf ligt- prima alleen af.

 

Of de Heuvelrugpolitiek nog voor de zomer een nieuwe kandidaat als wethouder mag aanstellen of dat het College de werkzaamheden met de huidige personele bezetting voort mag zetten, zal later blijken. Tot die tijd blijft het huidige aantal gehandhaafd. Het raadsvoorstel voor een wijziging naar drie wethouders van het BVH, VVD, SP en CU zal wel worden 'aangehouden'.