• Robert Vos

Besluit huisvestingsplan onderwijs pas na de zomer

HEUVELRUG Het besluit ronden het nieuwe 'Huisvestingsplan' (IHP) voor het onderwijs wordt pas na de zomer genomen, omdat de gemeenteraad de mogelijkheden wil bekijken voor het duurzamer bouwen van nieuwe schoolgebouwen. Vorige week donderdag zou het onderwerp worden afgekaart, maar wethouder Henk Veldhuizen (CDA) zal eerst de mogelijkheden moeten gaan onderzoeken om de huisvesting naar het BENG-niveau te brengen.

Marc Satijn

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland van de minister 'Bijna EnergieNeutrale Gebouwen' (BENG) zijn. Het CDA en de D66 dienden tijdens de kadernotabesprekingen een amendement in met het verzoek aan de wethouder om bij het aanbieden van de begroting 2017-2020 te rapporteren over de mogelijkheden en eventuele gevolgen van de aanpassing van de onderwijshuisvesting vanaf 2017 naar het door de minister aangekondigde BENG niveau, wat meer eisen stelt dan het huidige beleid.

TEKORT Veldhuizen stelt dat hij de wens het liefste vierkant zou overnemen. ,,Maar de vaste lasten voor scholen zullen dalen en de onze zullen stijgen. Het zou mooi zijn als wij ons daarin in het midden kunnen vinden", aldus de wethouder, die benadrukt dat de gemeente nu al onderaan de streep geld tekort komt. ,,En met een akkoord nog meer. Deze wens vereist een betere financiële onderbouwing, dus laat ons kijken hoe wij dekking kunnen vinden "

VVD-raadslid Rob Jorg is kritischer over het plan. ,,We gaan dus investeren om te zorgen dat de scholen alle voordelen hebben en de belastingbetaler nul voordelen... Moeten wij altijd het braafste jongetje uit de klas zijn?" GL/PVDA'er Hans Waaldijk is juist positief gesteld: ,,Je kan geen beleid neerzetten die scholen in het duister laten tasten. Je moet duidelijk zijn... en daar past BENG bij."

UITSTEL Het amendement is tijdens de raadsvergadering dan ook unaniem aangenomen, waardoor het totale besluit rondom het IHP wordt opgeschoven tot na de zomer. Pas dan zal er ook voor de in de toekomst nieuwbouwende scholen duidelijkheid komen over de normering van duurzaamheid.