• Lyander Schmitz

'Besluit Donderbergrotonde uitgesteld'

LEERSUM De onderzoeken naar alternatieven voor een bypass op de Donderbergrotonde zijn niet op tijd afgerond voor de geplande behandeling in de vergadering van de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van de Provinciale Staten op 19 november.

Edith Hazelzet 

Teun Monster, namens Dorpsnetwerk Leersum actief voor een fietsveilige Donderbergrotonde, kreeg dit te horen van de verantwoordelijk ambtenaar bij Provinciale Staten: ,,We hebben ook vernomen dat er een nieuwe projectleider is aangesteld, Bram van de Vrande-Vos, die zich nog moet inwerken in het dossier. Daarmee gaan we ervan uit dat gedeputeerde Straat in december geen beslissing neemt over het al dan niet aanleggen van de bypass, zoals hij in een eerdere vergadering liet weten."

dag 2 oktober kwam opnieuw een aantalOp dins Staten- en raadsleden zich ter plekke verdiepen in de situatie op de rotonde tijdens de ochtendspits. ,,Statenleden Marieke Lejeune van de PvdA en Han IJssennagger van de PVV schrokken van een aantal bijna-incidenten en de hoge snelheden waarmee fietsers en auto's elkaar kruisen," vertelt Monster. Raadsleden Anouk Haaxma (BVHlokaal) en Kees Kranenburg (CU), beiden als gebruiker goed bekend met de rotonde, drongen bij hun Statencollega's aan op steun voor een veiliger rotonde voor fietsers. Vlak na de schoolstart is er wederom een scholier aangereden door een auto; deze keer een leerling van Vakcollege Maarsbergen.