• Archief BDU

Besluit Aldi opnieuw uitgesteld

DRIEBERGEN Er is weer uitstel aangevraagd door de Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug voor de besluitvorming om supermarktketen Aldi wel of niet te laten verhuizen naar de Appelgaard in Driebergen. De Raad wist het beluit al uit te stellen naar 7 juni, maar wil nu opnieuw uitstel aangezien er nieuwe informatie binnen is gekomen vanuit de advocaten van de Aldi en de grondeigenaar. Daaruit blijkt dat er een juridisch proces boven het hoofd van de gemeente hangt als zij besluit de verhuizing geen doorgang te geven. 

Marc Satijn

De supermarktketen heeft al enige tijd een aangepast bouwplan liggen voor een nieuw Driebergs filiaal, maar de signalen vanuit de gemeenteraad zijn niet positief voor de toekomstplannen van de winkel. In de raadsvergadering van 17 mei kondigde de Heuvelrugpolitiek aan om de eerstvolgende raadsvergadering (red.: 7 juni) met een amendement te komen om het voorstel naar wens aan te passen. Een direct 'groen licht' werd toen uitgesloten door de meeste partijen, met uitzondering van de SGP en BVH. Een conceptplan is inmiddels in de maak, maar toch wil de Raad uitstel. 

UITSTEL Het hoofdargument om het besluit uit te stellen: er zijn twee brieven binnen gekomen waarin onder andere wordt gesteld dat de Raad geen 'nee' meer zou kunnen zeggen tegen de verhuizing. Een van die brieven is afkomstig vanuit Advocatenkantoor Nysingh namens de eigenaar van de grond. Zij stellen dat de raad zich -in zijn oordeelsvormende vergadering van 7 mei j.l.- op basis van gevoelens en niet op basis van feiten in meerderheid  uitgesproken heeft tegen het plan. ,,De initiatiefnemer gaat er vanuit dat de raad in zijn besluitvormende vergadering, en thans op basis van de feiten, alsnog positief zal beslissen tot het starten van een planologische procedure ten behoeve van de ontwikkeling van een Aldi op de locatie Appelgaard.", schrijft de advocaat. 

DREIGEMENTEN Op 24 mei heeft ook de advocaat van de Aldi een brief naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug gestuurd waarin ook zij aanstuurt op een positief besluit voor de verhuizing. Beide advocaten dreigen met verdere juridische stappen -of ' passende maatregelen' - als blijkt dat de Aldi niet op korte termijn een verhuizing in gang kan zetten. Of de Raad ook echt gevoelig is voor deze dreigementen, zal de eerstvolgende raadsvergadering blijken. 

Inmiddels zou volgens de Gemeenteraad de Duitste supermarktketen reeds kennis hebben kunnen nemen van een concept-versie van het amendement en hebben verzocht hierop te mogen reageren.