• Vincent Jannink

'Benzinepompen moeten helemaal vertrekken’

MAARSBERGEN De twee tankstations langs de Woudenbergseweg in Maarsbergen zouden niet moeten verhuizen, maar helemaal vertrekken. Dat is volgens adviesbureau Hosper de conclusie na een serie inwonersbijeenkomsten. Mocht het uitkopen van de pompstations niet haalbaar zijn, dan stuit een verplaatsing naar de kruising met de Griftdijk op de minste bezwaren van de deelnemers.

Michiel Schaaij

Bij de aansluiting van de Griftdijk op de provinciale weg is volgens het adviesrapport ruimte voor beide tankstations. Twee jaar geleden werd naar die locaties al eens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Eén van de benzinestations zou aan de noordzijde van de splitsing geplaatst kunnen worden. De parallelweg langs de N226 zou daarvoor wel verschoven moeten worden naar de Grift.

KRUISPUNT Het andere pompstation zou terecht kunnen aan de westzijde van de N226, in de bosrand van het golfterrein. Hoe realistische deze optie is, moet nog wel worden aangetoond. Om beide tankstations op deze locatie te vestigen, dient van de T-splitsing tussen de Griftdijk en de N226 een kruispunt te worden gemaakt. Het is de vraag of dat in verkeerskundig opzicht haalbaar is, zo blijkt uit het rapport.

BOSRAND Bovendien past de onderbreking van de bosrand door benzinepompen niet in het landschap. Gevreesd wordt dat de aanwezigheid van twee tankstations in het gebied het beeld gaat domineren en dat heeft een negatieve impact op de ruimtelijke kwaliteit. Het adviesbureau constateert dat de noordelijke locatie beter is dan de westelijke, maar stelt toch voor om beide opties nog even open te houden.

WEERSTAND Overigens concluderen de Haarlemse adviseurs dat mogelijke locaties als de dorpsrand en het landelijke gebied richting Woudenberg de grootste weerstand oproepen. De meeste deelnemers aan de inwonersbijeenkomsten vonden de noodzakelijke ingreep in het landschap tussen Maarsbergen en Woudenberg onacceptabel. Bovendien kan de bocht in de N226 voor verkeersonveilige situaties zorgen.

OVERLAST Aansluitend op het rapport van bureau Hosper heeft een team van deskundigen van TNO, het RIVM en de provincie een advies uitgebracht in verband met de kwaliteit van de toekomstige leefomgeving. Dit zogenoemde Q-team waarschuwt dat het geen zin heeft om met de tankstations ook de bijbehorende problematiek mee te verhuizen. De huidige verkeers-, geluids- en stankoverlast moet juist aanzienlijk worden verkleind, aldus de deskundigen.