• Evert de Boer (links), Rob Duijn en Berend Musegaas hebben dringend versterking nodig in het bestuur van de VBMM.

    Monique Jose Timmermans

Belangenclub VBMM zoekt bestuursleden

MAARN De Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen dreigt opgeheven te worden wegens gebrek aan bestuursleden. ,,Statutair moeten we er vijf hebben en van een aantal van de huidige bestuursleden is de termijn ruimschoots voorbij", melden drie leden van de werkgroep die als taak heeft de zoektocht snel en met doeltreffend resultaat af te ronden. In de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten dat VBMM per 1 juli opgeheven wordt als er voor die datum geen nieuw bestuur aantreedt.

Monique José Timmermans

Een noodkreet dus, want - zo stellen Evert de Boer (ere-lid en oud-voorzitter), Rob Duijn (aftredend bestuurslid) en Berend Musegaas (VBMM-lid) - een bewonersvereniging met draagvlak is hard nodig in deze tijd van grote projecten in Maarn en Maarsbergen. Op het gebied van woningbouw op bijvoorbeeld Buntplein, de huidige schoollocaties/MFA, de gemeentewerf/brandweerkazerne en in Maarsbergen. Of infrastructurele aanpassingen die Maarsbergen staat te wachten rondom het spoor en de bouw van het ecoduct, maar ook te hard rijden en lukraak parkeren in Maarn.

,,Neem ook bijvoorbeeld de lobby bij de provincie door Leusden en Woudenberg om bij Maarn een tweezijdige op- en afrit voor de A12 te realiseren." De gemeente spreekt zich daarover negatief uit, zonder het woord Maarn in de mond te nemen. Een bewonersvereniging als VBMM kan bij zowel lokale als regionale politiek en instanties een vinger aan de pols houden", menen de heren.

Ook de dorpsgrens overstijgend, maar daarom niet minder belangrijk is de omgevingsvisie die de gemeente moet opstellen op grond van de landelijk in te voeren Omgevingswet. Deze wordt in 2021 van kracht. Op basis hiervan bepalen gemeenten nu welke gebieden voor welke doeleinden gebruikt gaan worden. De energietransitie zal hierin ook meegenomen worden. Een visie die grote gevolgen kan hebben en voor de hele gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt vastgesteld. In diverse denktanks wordt er over gesproken en invulling aan gegeven.

Op al deze projecten kan een bestuur niet alleen actief zijn. Daar zijn meer mensen voor nodig. ,,Op het moment dat er iets in een wijk gebeurt waardoor de omwonenden geraakt worden, komen ze in actie. VBMM kan dan de vereniging zijn voor ondersteuning en coördinatie. Voor het inbrengen van ervaring en kennis of voor het wijzen van de weg naar de juiste contacten."

Samen sterker staan is met recht het credo, een vereniging die een groot belang van een dorp vertegenwoordigt, wordt serieus genomen, is de ervaring. VBMM kijkt oprecht, onderzoekt en onderbouwt waardoor de gemeente gevoed wordt met de juiste informatie. ,,Het kan zijn dat ten aanzien van een project alle neuzen in het dorp dezelfde kant opgaan. Maar evengoed kunnen er tegenstrijdige belangen of meningen zijn. Ook in dat geval is het belangrijk dat goed voor het voetlicht van de gemeente te brengen, waardoor niet alleen de 'hardste schreeuwer' wordt gehoord."

Een goede communicatie, waaronder een actuele website waarop informatie rondom projecten vindbaar is en goede communicatie naar de inwoners is daarbij van evident belang. Mensen die (tijdelijk) een bijdrage willen leveren zijn ook van harte welkom. ,,Het is echt leuk om te doen vanwege de interessante projecten en vele contacten die je legt in het dorp, ook bij instellingen, gemeente en mensen uit het vak."

Contact opnemen met de werkgroep die zich bezighoudt met de werving van bestuursleden, kan via het mailadres: bestuur2019@vbmm.nl. ,,Het goede nieuws is dat de eerste contacten gelegd zijn. Het is belangrijk dat de tijdsdruk wel doordringt bij de inwoners die willen dat VBMM ook na 1 juli blijft voortbestaan. Maar daarmee is nog geen bestuur gevormd."