• De Ameronger Eng, al bijna twintig jaar onderwerp van discussie.

    Ton Meijer

Bedrijventerrein tussen Amerongen en Leersum op herhaling

LEERSUM/AMERONGEN De verplaatsing van volkstuincomplex De Wildbaan is niet langer een harde voorwaarde voor realisatie van een nieuw bedrijventerrein tussen Leersum en Amerongen. Dat is de uitkomst van overleg tussen de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie. Of het bedrijventerrein er nu ook echt komt, hangt voor een belangrijk deel af van projectontwikkelaar Janssen de Jong. Als die er nog heil in ziet, wil wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) de procedures voor een nieuw bestemmingsplan gaan opstarten.

Michiel Schaaij

Eerder hield de Raad van State de komst van het bedrijventerrein op de Ameronger Eng nog tegen. De hoogste bestuursrechter had er bezwaar tegen, dat er in het toenmalige plan geen duidelijkheid bestond over een nieuwe plek voor de volkstuiniers aan de Rijksstraatweg. De provincie had de verplaatsing van het tuinencomplex namelijk ´onlosmakelijk verbonden´ aan het plan voor een nieuw bedrijventerrein.

RODE CONTOUR Maar intussen heeft er een aanpassing plaatsgevonden van de grenzen waarbinnen de bebouwing aan de rand van Amerongen mag worden uitgebreid. Als gevolg van die verruimde rode contour neemt de provincie nu genoegen met de komst van een bedrijventerrein, zonder dat de toekomstige verhuizing van de volkstuinen al in kannen en kruiken is. Overigens vinden burgemeester en wethouders een verplaatsing van De Wildbaan op termijn nog steeds gewenst.

BEHOEFTE In een informatiebrief aan de gemeenteraad schrijft het Heuvelrugcollege, dat de actuele behoefte aan het nieuwe bedrijventerrein nabij de Amerongse rotonde wel is aangetoond. Plaatselijke ondernemers zouden regelmatig aangeven, dat ze het terrein gerealiseerd willen zien. Bovendien zouden recente onderzoeken de regionale behoefte aan extra bedrijfshectares aantonen en onderbouwen.

DASSEN Wel heeft de gemeente projectontwikkelaar Janssen de Jong laten weten, dat voor goedkeuring van een bedrijventerrein nog een actueel natuuronderzoek nodig is. Daaruit moet onder andere blijken, dat de in het gebied levende dassenpopulatie niet het kind van de rekening wordt. Wethouder Boonzaaijer verwacht dat Janssen de Jong binnen enkele weken met een reactie komt.