• Marc Satijn

Arnhemsebovenweg wenst 'zebra's'

DRIEBERGEN Bewoners aan de Arnhemsebovenweg in Driebergen zijn door verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA) doorverwezen naar de gemeenteraad om daar hun gewenste verkeersaanpassingen te uiten. Vorig jaar trokken bewoners al aan de bel omdat zij vrezen voor een omrij-effect vanwege de aanpassingen aan de Hoofdstraat en geeft volgens hen het verkeersbeleid een 'waterbedeffect'.

Marc Satijn

,,Wij hebben een gesprek gehad met de wethouder. Hij stond ons zeer vriendelijk te woord, maar verwees ons door naar de gemeenteraad", vertelt Inge Sievers namens de bewoners. De gewenste aanpassingen aan de doorgaande weg zullen moeten worden meegenomen in het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), echter wordt de weg op dit moment niet benoemd in het voorliggende plan.

INSPRAAK Aangezien de gemeenteraad de komende weken dit nieuwe verkeersplan vaststelt, moeten de initiatiefnemers zich richten tot de Raad en zullen de bewoners donderdagavond tijdens de 'Avond van de Raad' een inspraak houden. ,,Daarbij zullen wij nogmaals aangeven welke maatregelen wij dringend gewenst achten ter verhoging van de verkeersveiligheid op de Arnhemsebovenweg."

Zo willen de bewoners ingaan op de consequenties die de herinrichting van de Hoofdstraat heeft voor de Arnhemsebovenweg en willen ze aandacht vragen voor in verleden gedane toezeggingen die niet zijn nagekomen. Er ligt volgens Sievers een door de voormalig gemeente Driebergen ondertekende brief van dertien jaar geleden waarin staat dat er een zebrapad zou komen nabij de Melvill van Carnbeelaan. ,,Dit is nooit gebeurd."

Sievers heeft diverse partijen binnen de gemeenteraad om steun gevraagd voor de gewenste aanpassingen. Volgens haar heeft ze dan ook in Dick Karssen van de CristenUnie en Wim Hak van de D66 een 'partner' gevonden en wordt er -samen met deze gemeenteraadsleden- een amendement voorbereid.

ZEBRAPADEN De gewenste aanpassingen die bewoners voor ogen hebben behelsen onder andere het al eerder beloofde zebrapad bij de bushalte 'Melvill van Carnbeelaan', zebrapaden bij de oversteek Gezichtslaan/Seminarieterrein -voorzien van voetgangersoversteek-verkeerslichten- en een zebrabad bij de kruising met de Traaij. Daarnaast zijn ze nog steeds in afwachting van een oversteek nabij gezondheidscentrum Bosrand, die eerder al door de gemeente werd toegezegd.

KOSTEN Dergelijke aanpassingen hoeven volgens de bewoners niet kostbaar te zijn. ,,Dat ze niet zouden passen in een weg met een ontsluitingsfunctie is voor de Hoofdstraat ook geen argument geweest om geen zebra's aan te brengen", aldus Sievers, die stellen dat op die parellel liggende straat er inmiddels zeven liggen en op de Arnhemsebovenweg op dit moment één.

30-ZONE Het blijft niet alleen bij de aanleg van 'veilige' oversteekplaatsen. De bewoners zien het liefste een 30-kilometerslange verschijnen tussen de Gezichtslaan en de Traaij.

Of de gemeenteraad gevoelig is voor de argumenten van de bewoners en of de Arnhemsebovenweg prioriteit heeft boven andere verkeerslocaties zal na donderdagavond blijken.